Trang chủ

Máy thuỷ bình Bosch Gol 32D
Máy thủy bình tự động PENTAX AP-224 

 Máy thủy chuẩn PENTAX AL-321 (xuất xứ tại Nhât Bản)  Máy thuỷ chuẩn tự động Pentax AFL–281


Máy đo cân cốt Pentax AFL–321
   Máy thuỷ chuẩn tự động Pentax AFL–321

 MÁY THUỶ BÌNH TỰ ĐỘNG TOPCON AT-B4
 MÁY THỦY BÌNH ĐO CAO ĐỘ SOKKIA B40A
 MÁY THỦY BÌNH LẤY CỐT SOKKIA B30A

 Máy thuỷ bình Sokkia B-30

 Máy thuỷ bình Sokkia B-20

 Thủy chuẩn tự động Leica JOGGER 28
 Thủy chuẩn tự động Leica JOGGER 28


 Máy thủy bình Leica NA-724

  Máy thủy bình Leica NA-728

Máy thủy bình lấy cốt Leica NA728
  Máy thủy bình Leica NA-730


 Thủy chuẩn tự động Leica RUNNER 20
 Thủy chuẩn tự động Leica RUNNER 24
Máy Thủy chuẩn chính xác cao Leica NA2

 Thủy chuẩn tự động Leica NAK2 - đo lún
 Máy thủy bình tự động Sincon S32
 Máy thủy bình Nikon AC-2S
  MÁY THUỶ CHUẨN NIKON AE-7C (Nhật)

  MÁY THUỶ CHUẨN NIKON AS-2C (Nhật)

 Máy thuỷ bình điện tử Leica Sprinter 150M
Máy thuỷ chuẩn điện tử Leica Sprinter 250M 
https://sites.google.com/site/maycanmuclasera/home/may-can-muc-sincon-sl-222

Máy cân mực FUKUDA 5 tia


Máy kinh vĩ Pentax ETH-505

 Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE-100
Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE-100
MÁY KINH VĨ SOKKIAMÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 250 SERIES

Máy toàn đạc điện tử Pentax R-205NE
 Pin sạc máy toàn đạc điện tử Pentax BP-02C
PENTAX MB02, BP02C Battery (Compatible)Đ/C: Công Ty Trung An

Vị trí chưa có tiêu đề