Trang chủ

Máy thuỷ bình Bosch Gol 32D

Máy thủy bình tự động PENTAX AP-224 


 Máy thủy chuẩn PENTAX AL-321 (xuất xứ tại Nhât Bản)
 
 
 
  Máy thuỷ chuẩn tự động Pentax AFL–281

   Máy thuỷ chuẩn tự động Pentax AFL–321

 MÁY THUỶ BÌNH TỰ ĐỘNG TOPCON AT-B4


 MÁY THỦY BÌNH ĐO CAO ĐỘ SOKKIA B40A


 MÁY THỦY BÌNH LẤY CỐT SOKKIA B30A

 Máy thuỷ bình Sokkia B-30

 Máy thuỷ bình Sokkia B-20
 Thủy chuẩn tự động Leica JOGGER 28
 Thủy chuẩn tự động Leica JOGGER 28


 Máy thủy bình Leica NA-724

  Máy thủy bình Leica NA-728

  Máy thủy bình Leica NA-730


 Thủy chuẩn tự động Leica RUNNER 20
 Thủy chuẩn tự động Leica RUNNER 24

 Máy Thủy chuẩn chính xác cao Leica NA2

 Thủy chuẩn tự động Leica NAK2 - đo lún Máy thủy bình tự động Sincon S32

 Máy thủy bình Nikon AC-2S


  MÁY THUỶ CHUẨN NIKON AE-7C (Nhật)

  MÁY THUỶ CHUẨN NIKON AS-2C (Nhật) Máy thuỷ bình điện tử Leica Sprinter 150M

Máy thuỷ chuẩn điện tử Leica Sprinter 250M 


https://sites.google.com/site/maycanmuclasera/home/may-can-muc-sincon-sl-222

Máy cân mực FUKUDA 5 tia


 Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE-100


MÁY KINH VĨ SOKKIA
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 250 SERIES

 Pin sạc máy toàn đạc điện tử Pentax BP-02C
PENTAX MB02, BP02C Battery (Compatible)


Đ/C: Công Ty Trung An

Vị trí chưa có tiêu đề