Trang chủ

GBM 6 REGiá bán: 1.020.000 vnđ

Máy khoan sắt Bosch GBM 600 RE

GBM 600
GIÁ BÁN: 710.000 VNĐ

Máy khoan xoay Bosch GBM 1000 RE

GBM 1000


GIÁ BÁN: 881.000 VNĐ

Máy khoan Bosch GBM 10 RE


GBM 10 REGIÁ BÁN: 1.085.000 VNĐ
Máy khoan Bosch GBM 13 HRE

MAY-KHOAN-BOSCH-GBM-13-HRE


GIÁ BÁN: 1.383.000 VNĐ

Máy khoan Bosch GBM 13 HRE

MAY-KHOAN-BOSCH-GBM-13-HRE


GIÁ BÁN: 4.970.000 VNĐ

Khoan xoay Bosch GBM 32-4 Professional

GBM 32-4 Professional
Giá bán: 16,930,000 vnđ
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE Professional

Giá bán: 1.230.000 vnđ

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE Professional

Giá bán: 1.544.000 vnđ
GSB 1300


Giá bán: 1.615.000 vnđ

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE Professional 

GSB 16 RE

Giá bán: 1.674.000 vnđ

Máy khoan động lực Bosch GSB 20-2 RE Professional

GSB 20-2 RE
Giá bán: 2.700.000 vnđ

Máy vặn vít dùng pin Bosch GSR BitDrive 3.6V Professional


Giá bán: 1.455.000 vnđ

Máy vặn vít dùng pin Bosch IXO III 3.6V-LI Professional 


Giá bán: 1.080.000 vnđ
 Máy khoan động lực vặn vít dùng pin Bosch GSB 10.8-2-LI Professional

GSB 10,8-2-LI Professional
Giá bán: 3.698.000 vnđ
 Máy khoan động lực vặn vít dùng pin Bosch GSB 14.4-2-LI Professional
GSB 14,4-2-LIGiá bán: 2.190.000 vnđ

Máy Khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 10.8-2-LI Professional

Giá bán: 1.912.000 vnđ
Máy Khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 1080-LI Professional

GSR 1080-LI ProfessionalGiá bán: 1.996.000 vnđ

Máy Khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 18.2-2-LI Professional 

Giá bán: 4.059.000 vnđ
Máy khoan/bắt vít dùng pin Bosch GSR 1800-LI Professional
GSR 1800-LI ProfessionalGiá bán: 3.810.000 vnđ
Khoan búa dùng pin Bosch GBH 36 V-LI Professional


Giá bán: 19.139.000 vnđ
 MÁY KHOAN VẶN VÍT ĐỘNG LỰC DÙNG PIN GDR 1080-LI 
GSR 1080-LI Professional

GIÁ BÁN: 3.250.000 VNĐ
MÁY KHOAN VẶN VÍT DÙNG PIN GSR 9,6-2 

GSR 9,6-2 Professional
GIÁ BÁN: 2.130.000 VNĐ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 2-18 RE

GÍA BÁN: 2.290.000 VNĐ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 3-28 DRE 

GBH 3-28 DRE ProfessionalGIÁ BÁN; 6.129.000 VNĐ

MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 5-40 D

GBH 5-40 D ProfessionalGIÁ BÁN: 10.555.000 VNĐ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 8-45 D


GIÁ BÁN: 17.507.000 VNĐ
 MÁY ĐỤC BOSCH GSH 3 E

GSH 3 E Professional

GIÁ BÁN: 6.350.000 VNĐ
 MÁY ĐỤC BOSCH GSH 16-30

GSH 16-30 Professional

GIÁ BÁN: 18.900.000 VNĐ
 MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 6-100

GWS 6-100GIÁ BÁN: 1.045.000 VNĐ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 12-125 CIGIÁ BÁN: 2.700.000 VNĐ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 15-150 CI 


GWS 15-150 CI Professional
GIÁ BÁN: 3.600.000 VNĐ
MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 20-230 GIÁ BÁN: 2.910.000 VNĐ

MÁY MÀI THẲNG BOSCH GGS 3000 L

GIÁ BÁN: 1.520.000 VNĐ

MÁY MÀI THẲNG BOSCH GGS 6 S

GGS 6 S Professional
GIÁ BÁN: 12.841.000 VNĐ

MÁY MÀI THẲNG BOSCH GGS 28 LC

GGS 28 LC Professional
GIÁ BÁN: 4.700.000 VNĐ

MÁY MÀI BÀN BOSCH GBG 8

GBG 8 Professional


GIÁ BÁN: 3.930.000 VNĐ

MÁY CẮT GẠCH/ BÊ TÔNG BOSCH GDM 13-34 

GDM 13-34GIÁ BÁN: 1.850.000 VNĐ

MÁY CẮT SỐP BOSCH GSG 300

GSG 300 Professional


GIÁ BÁN: 12.080.000 VNĐ
 MÁY CƯA LỌNG BOSCH GST 65 E
GIÁ BÁN: 1.635.000 VNĐ
 MÁY CƯA LỌNG BOSCH GST 25 M

GST 25 M
GIÁ BÁN: 2.970.000 VNĐ
 MÁY CƯA LỌNG BOSCH GST 80 PBE
GST 80 PBEGIÁ BÁN: 2.710.000 VNĐ
 MÁY CƯA KIẾM BOSCH GSA 1100 E

GIÁ BÁN: 2.750.000 VNĐ
 MÁY CƯA ĐĨA BOSCH GKS 190

GKS 190GIÁ BÁN: 2.300.000 VNĐ
 MÁY CƯA ĐĨA BOSCH GKS 235

GIÁ BÁN: 3.190.000 VNĐ (NEW)
 MÁY CẮT KIM LOẠI BOSCH GSC 2.8


GIÁ BÁN: 10.200.000 VNĐ
 MÁY CẮT KIM LOẠI DẠNG ĐỘT BOSCH GNA 2.0

GNA 2,0
GIÁ BÁN: 9.240.000 VNĐ
 MÁY CẮT SẮT BOSCH GCO 2

GCO 2 ProfessionalGIÁ BÁN: 3.430.000 VNĐ
 MÁY ĐÁNH BÓNG BOSCH GPO 12 CE
GIÁ BÁN: 3.460.000 VNĐ
 MÁY CƯA ĐA NĂNG BOSCH GCM 10 MX

GIÁ BÁN: 6.372.000 VNĐ
 MÁY CƯA ĐA NĂNG BOSCH GCM 12 SD

GCM 12 SD Professional


GIÁ BÁN: 18.590.000 VNĐ
 MÁY BÀO BOSCH GHO 10-82


GIÁ BÁN: 2.190.000 VNĐ
 MÁY CHÀ LỆCH TÂM BOSCH GEX 125-1 AE
GIÁ BÁN: 2.010.000 VNĐ
 MÁY CHÀ NHÁM BẰNG BOSCH GBS 75 AGIÁ BÁN: 4.720.000 VNĐ
 DỤNG CỤ CẮT ĐA NĂNG BOSCH GOP 250 CEGIÁ BÁN: 3.650.000 VNĐ
 MÁY CHÀ NHÁM RUNG BOSCH GSS 230 
GSS 230
GIÁ BÁN: 1.430.000 VNĐ
MÁY CHÀ NHÁM RUNG BOSCH GSS 1400
GIÁ BÁN: 1.674.000 VNĐ
 MÁY PHAY NHỎ BOSCH GMR 1

GMR 1 Professional

GIÁ BÁN: 2.190.000 VNĐ
 MÁY PHAY NHỎ BOSCH GMR 550
GIÁ BÁN: 2.060.000 VNĐ
 MÁY PHUN HƠI NÓNG BOSCH GHG 600-3 
GHG 600-3
GIÁ BÁN: 1.390.000 VNĐ
MÁY PHUN HƠI NÓNG BOSCH GHG 630 DCEGHG 630 DCE ProfessionalGIÁ BÁN: 1.880.000 VNĐ
 MÁY PHUN KEO BOSCH GKP 200 CE
GKP 200 CE
GIÁ BÁN: 1.725.000 VNĐ
 MÁY THỔI HƠI BOSCH GBL 800 E
GBL 800 E

GIÁ BÁN: 1.600.000 VNĐ
 MÁY HÚT BỤI BOSCH GAS 11-21
GAS 11-21 Professional

GIÁ BÁN: 3.600.000 VNĐ
 MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN BOSCH GAS 18V-LI/ GAS 18V-LI SET

GIÁ BÁN: 1.550.000 VNĐ
 MÁY CƯA BÀNG BOSCH GTS 10 XC

GIÁ BÁN: 16.000.000 VNĐ
 MÁY PHUN XỊT RỬA BOSCH AQUATAK 33-10
GIÁ BÁN: 3.200.000 VNĐ
 MÁY PHUN XỊT RỬA BOSCH AQUATAK 35-12
GIÁ BÁN: 4.326.000 VNĐ
 MÁY ĐỤC BOSCH GSH 11E
GIÁ: 14.037.000 VNĐUntitled Location