Trang chủ

Xuất xứ: Việt nam
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 15.000.000 VND

Xuất xứ: Việt nam
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 19.000.000 VND
 MÁY PHA CAFE CHO QUÁN BFC DELUX 1 GROUPde-lux-1gr-elect-blackt


Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 68.800.000 VND
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
 MÁY PHA CAFE TÂY BAN NHA RUBY 1 GROUPXuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
 MÁY PHA CAFE BFC CLASSICA 1 GROUP
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 49.900.000 VND


Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
 MÁY PHA CÀ PHÊ RANCILIO SILVIA V3 DÀNH CHO QUÁN

Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
 MÁY PHA CAFE BFC GRAN DOGE

Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 88.800.000 VND
 Máy pha coffee truyền thống Iberital IB7 1 group

Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 58.000.000 VND

 Máy pha cafe chuyên nghiệp IBERITAL IB7 2 GROUP

Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 77.000.000 VND

 MÁY PHA CAFE CHO QUÁN BFC GALILEO 2 GROUP

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 18 tháng
Giá: 149.000.000 VND

Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 85.000.000 VND


Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 120.000.000 VND
 MÁY PHA CAFE CHO QUÁN MPCP OTTIMA ELE 2 GROUP


Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 87.000.000 VND
 MÁY PHA CAFE TRUYÊN THỐNG OTTIMA 2 GROUP


Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 87.000.000 VND
 MÁY PHA CÀ PHÊ BFC GRAN DOGE ELE 2 GROUP


Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 88.800.000 VND
 CUNG CẤP CÀ PHÊ MỘC KHÔNG TẨM BƠ PHA MÁY CHO QUÁN


Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 
Giá: 180.000 VND
Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 18 tháng
Giá: 13.500.000 VND
MÁY XAY CAFE GIÁ RẺ YM-689

Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 3.500.000 VND
 MÁY XAY CAFE MAZZER LUX COFFEE GRINDER

lux
Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 18 tháng
Giá: 17.900.000 VND
 MÁY XAY CAFE MAZZER MAJOR COFFEE GRINDER

major
Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 18 tháng
Giá: 34.500.000 VND
 MÁY XAY CAFE MAZZER MINI ELECTRONIC COFFEE GRINDER

Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 22.500.000 VND
 MÁY XAY CAFE Ý MAZZER SUPER JOLLY ELECTRIC
super-jolly-el

Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 29.200.000 VND
 MÁY XAY CÀ PHÊ BFC M2M (ITALY)

Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 13.200.000 VND
 MÁY XAY CÀ PHÊ CHO QUÁN PIERRO

Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 16.000.000 VND
 MÁY XAY CÀ PHÊ CUNILL ESPRESSO COFFEE GRINDER
cunill_gourment_tolva_petitaT
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 13.500.000 VND
 MÁY XAY CÀ PHÊ MAZZER MINI COFFEE GRINDER
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 17.000.000 VND
 MÁY XAY CÀ PHÊ MAZZER SUPER JOLLY COFFEE GRINDER
super-jolly
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 23.300.000 VND
 MÁY XAY SINH TỐ CHỐNG ỒN HUMMER

Xuất xứ: HUMMER
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 11.000.000 VND

Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 29.757.000 vnđ

Giá bán : 24.900.000 VNDXuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 31.800.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 26.500.000 VND

 MÁY PHA CAFE TỰ ĐỘNG DELONGHI ESAM 3000.B


Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 26.600.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 24.500.000 VND
Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 38.000.000 vnđ

Giá bán: 35.800.000 VND

 MÁY PHA CAFE TỰ ĐỘNG LÀM CAPUCHINO DELONGHI ECAM 24.450

 ECAM 24.450.SXuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết:48.000.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 45.500.000 VND

 MÁY PHA CAFE CAPPUCCINO TỰ ĐỘNG DELONGHI ECAM 22.366

Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết:45.000.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 40.800.000 VNDXuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 44.757.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 39.900.000 VNDXuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 47.834.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 45.900.000 VND

 MÁY PHA CAFE LATTE DELONGHI ECAM 23.450.SXuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 47.834.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 42.500.000 VNDXuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 44.800.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 42.800.000 VND

Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 61.100.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 56.000.000 VND

 MÁY PHA CAFE ESPRESSO TỰ ĐỘNG ESAM 2600

Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 26.800.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 24.500.000 VND


Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 62.200.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 62.000.000 VNDXuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 78.000.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 68.900.000 VND

 MÁY PHA CAFE TỰ ĐỘNG LÀM CAPUCHINO DELONGHI ECAM 24.450


Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 tháng

Giá niêm yết: 47.834.000 vnđ

Giá bán ưu đãi: 42.500.000 V

Xuất xứ: Việt Nam

Giá bán: 280.000 VND/kg

Xuất xứ: Việt Nam

Giá bán: 380.000 VND/kg

 CUNG CẤP CÀ PHÊ MỘC KHÔNG TẨM BƠ PHA MÁY CHO QUÁNXuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 
Giá: 180.000 VND