Trang chủ

HIOKI


AMPE KÌM AC HIOKI 3280-10
Giá bán: .................. VNĐ
 MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT HIOKI 3151

Giá bán: .................. VNĐ
 SÚNG ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI HIOKI FT3700-20
Giá bán: .................. VNĐ
Giá bán: .................. VNĐ


Giá bán: .................. VNĐ
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG BỎ TÚI HIOKI 3244-60
Giá bán: .................. VNĐ
 ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG SỐ HIOKI DT4256
Giá bán: .................. VNĐ
 ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG KIM HIOKI 3008
Giá bán: .................. VNĐ
 ĐỒNG HỒ ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY HIOKI FT3405
Giá bán: .................. VNĐAMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ

 KYORITSU 2413R


Giá bán: 9.867.000 VNĐ
 KYORITSU 2431


Giá bán: 5.401.000 VNĐ
 KYORITSU 2432


Giá bán: 7.310.000 VNĐ
 KYORITSU 2433


Giá bán: 6.097.000 VNĐ
 KYORITSU 2434


Giá bán: 4.845.000 VNĐ
 AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ


Giá bán: 4.845.000 VNĐ KYORITSU 5402D

Giá bán: .................  VNĐ
 KYORITSU 5406AGiá bán: 5.500.000 VNĐ
 KYORITSU 5410


Giá bán: 15.520.000 VNĐ
 KYORITSU 2002PA


Giá bán: 2.681.000 VNĐ
 KYORITSU 2003A


Giá bán: 4.616.000 VNĐ
 KYORITSU 2004


Giá bán:.......................... VNĐ
 KYORITSU 2007A

Giá bán: 1.500.000 VNĐ
 KYORITSU 2009R

Giá bán: 4.984.000 VNĐ
 KYORITSU 2017

Giá bán: 1.500.000 VNĐ
 KYORITSU 2031

Giá bán: 1.700.000 VNĐ
 KYORITSU 2033


Giá bán: 3.195.000 VNĐ
 KYORITSU 2040

Giá bán: 2.350.000 VNĐ
 KYORITSU 2046R
Giá bán: 3.567.000 VNĐ
 KYORITSU 2055

Giá bán: 3.238.000 VNĐ
 KYORITSU 2056R
Giá bán: 4.073.000 VNĐ
 KYORITSU 2200R
Giá bán: 1.518.000 VNĐ
 KYORITSU 2300R


Giá bán: 2.050.000 VNĐ
 KYORITSU 2500Giá bán: ..................... VNĐ
 KYORITSU 2608A


Giá bán: 1.050.000 VNĐ
 KYORITSU 2805

Giá bán: ................... VNĐ
 ĐỒNG HỒ AMPE KÌM

Giá bán: ...................... VNĐ
    KYORITSU 1009
Giá bán: 1.200.000 VNĐ
 KYORITSU 1011
Giá bán: 1.500.000 VNĐ
 KYORITSU 1012
Giá bán: 2.150.000 VNĐ
 KYORITSU 1018

Giá bán: 800.000 VNĐ
 KYORITSU 1030

Giá bán: 1.300.000 VNĐ
 KYORITSU 1051/1052

Giá bán: 6.500.000 VNĐ k 1051
Giá bán: 7.700.000 VNĐ K 1052
 KYORITSU 1061/1062
Giá bán: 9.800.000 VNĐ K 1061
Giá bán: 11.350.000 VNĐ K 1062
 KYORITSU 1110
Giá bán: 1.400.000 VNĐ
 KYORITSU 2000


Giá bán: 1.800.000 VNĐ
 KYORITSU 2012RGiá bán: 1.750.000 VNĐ
 ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG KYORITSU


Giá bán: .................... VNĐ
 ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG KYORITSU
Giá bán: .................. VNĐ
 KYORITSU 8030


Giá bán: 1.150.000 VNĐ
 KYORITSU 8031


Giá bán: 950.000 VNĐ
 KYORITSU 8035Giá bán: 6.900.000 VNĐ KYORITSU 6305


Giá bán: 23.900.000 VNĐ
 KYORITSU 6310
Giá bán: ..................... VNĐ
 ĐỒNG HỒ ĐO CÔNG SUẤT

Giá bán: .................VNĐ KYORITSU 5500


Giá bán: ..................... VNĐ
 KYORITSU 5510Giá bán: 4.500.000 VNĐ
 ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘGiá bán: 4.500.000 VNĐ KYORITSU 5201


Giá bán: 14.940.000 VNĐ
 KYORITSU 5202

Giá bán: 4.500.000 VNĐ
 ĐỒNG HỒ ĐO ÁNH SÁNG

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

 KYORITSU 6010 A


Giá bán: ............... VNĐ
 KYORITSU 6016Giá bán: ........................ VNĐ
 KYORITSU 6050

Giá bán: .................. VNĐ
 KYORITSU 3001B


Giá bán: ........................... VNĐ
 KYORITSU 3005A
Giá bán: 4.500.000 VNĐ
 KYORITSU 3007A


Giá bán: 5.550.000 VNĐ
 KYORITSU 3021


Giá bán: 6.400.000 VNĐ
 KYORITSU 3022


Giá bán: 6.400.000 VNĐ
 KYORITSU 3023


Giá bán: 6.300.000 VNĐ
 KYORITSU 3125


Giá bán:13.200.000 VNĐ
 KYORITSU 3126

Giá bán: .................. VNĐ
 KYORITSU 3128


Giá bán: ....................... VNĐ
KYORITSU 3131A

Giá bán: 4.250.000 VNĐ
 KYORITSU 3132A

Giá bán: 3.000.000 VNĐ
 KYORITSU 3132A/3122A/3123A

Giá bán: 7.700.000 VNĐ K3122A
Giá bán: 10.200.000 VNĐ K3122A
 KYORITSU 3144A


Giá bán: ...................... VNĐ
 KYORITSU 3321A/3322A/3323A

Giá bán: ..................... VNĐ  K3321A
 ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN

 Giá bán: ...................... VNĐ
 KYORITSU 4102AGiá bán: 4.338.000 VNĐ
 KYORITSU 4105AGiá bán: 4.541.000 VNĐ
 KYORITSU 4106
KYORITSU 4200
Giá bán: 30.765.000 VNĐ K 4106
 Giá bán: 18.557.000 VNĐ 4200


Untitled Location