גלריית הציורים של מקסימה

אמנות הציור-קסם הצבע והטבע


מקסימה גרליץ

ציירת

ילידת הארץ, מציירת כ-25 שנים במגוון סיגנונות,

ציורי פותחים  חלון לעולם הטבע, חי נושם ואוהב, מקום שאליו ניתן לנדוד ולו לרגע קט בלבד,

מעניקים חיות ויטאלית בכל חלל, בין אם קטן, גדול פרטי או ציבורי.

ציורי המקוריים משמשים כנכס לכל דבר עבור בעליהם,

ומעניקים לבית בו הם תלויים סטאטוס של יוקרה.

 

   הציורים בגדלים שונים, במחירים החל מ-125 עד 2500 שקל

                    

                                                                                                                                                                                   
   צרו קשר
maxima.maxima1@gmail.com <>
 
  

קישורים ממומנים

      

         

               1800 ₪          100*120 ס"מ     A1  נופים      

                                                           

                                    כ-60*90      A2   800₪       נופים

 

         50X70-  A3           נופים       600 ₪          

                                             

                                

           90X60-כ     A5  800₪       נופים 

                                                                                                   

                                    75X55-כ     A8 800 ₪        נופים

 

                                     75X55-כ    A9 850 ₪       נופים

 

                                                    50X70-כ    A10 700 ₪       נופים

 

                                                   50X70-כ     A11  700 ₪       נופים

 

                45X60-כ     A12   700 ₪       נופים         

 

                                                 50X70-כ     A13  500 ₪       נופים

 

                                  40X55-כ      A14  250 ₪       נופים

 

 

                                35X45-כ       A15  200 ₪       נופים

 

 

                                    45X65-כ      A16  350 ₪       נופים

 

        50X70-כ    A17   450 ₪       נופים                   

 

                                    55X65-כ    A18  300 ₪       נופים

                                                

                                40X50-כ       A20   200 ₪       נופים

 

                  

 

                          45X55-כ     A22  200₪       נופים

  

40X55-כ      A23  250 ₪       נופים                  

 

                     40X50-כ         A24  150 ₪       נופים

              

 

30X30-כ         A25  120 ₪       נופים

 

                              40X50-כ       A26 200 ₪       נופים

 

     55X72-כ    A27      750 ₪       נופים              

 

 

                                  50X70-כ    A28  650 ₪       נופים

                              

52X73-כ      A29   700 ₪       נופים

  

 

 

          60X80-כ      A30   850 ₪       נופים               

 

           50X70   A31   700 ₪       נופים                                   

  

   40X50-כ    B1  350 ₪       דמויות           

 

 40X50-כ    B1  600 ₪       דמויות 

                                                                                                                           

40X50-כ      B4   דמויות -  250 ש"ח

 

 

 

                   40X65-כ      B5 450 ₪  דמויות 

 

                                  50X60-כ     B6  550 ₪  דמויות                                     

 

 50X60-כ     B6  600 ₪  דמויות

             

 

                         70X140-כ       B8   1100   ₪      דמויות                                                                        

 

                                      50X70-כ     B9  600 ₪  דמויות              

 

                           50X70-כ     B10 600 ₪    דמויות               

 

50X60-כ     B10 500 ₪    דמויות                   

  

                                                        250 ₪  פרחים             כ-40*50                                                                                                                             

 

                                                        55X70-כ    C2 550 ₪  פרחים                        

                                                                                           

 

                             30X40-כ      C4 125 ₪  פרחים                                                                

 

                                              20X35-כ   C5  120 ₪  פרחים                             

                                                                      

                                            20X35-כ    C6   120 ₪  פרחים                    

 

                                                      20X15.... כל אחד  בגודל     C7  130 ₪ זוג... פרחים

   

 20X40-כ    C8   130 ₪  פרחים                           

 

 20X35-כ    C9   130 ₪  פרחים                         

 

25X35-כ    C10   130 ₪  פרחים                         

 

 

28X35-כ    C11   140 ₪  פרחים                         

 

30X30-כ    C12   110 ₪  פרחים                          

 

          

125 ₪   מופשט D    כ-30* 40                                                                    

                                                

            

550 ₪   מופשט D2     כ-60* 50                                                

                 

 

                                                      

1000 ₪   מופשט D    כ-85*75                                                        

                                            

                                                                                                                         

                       120 ש"ח   מופשט D    כ-28*34

 

 

1200 ₪      מופשט      כ-100*95    D5