Draagt u de Stichting ALS een warm hart toe en wilt u een bijdrage doneren

Dat kan op rekeningnummer

NL72 RABO 0354 6080 61 t.n.v. Y.A. Kampman-Berentsen

onder vermelding van ALS Royal Run

Alvast namens alle Maxima's hartelijk dank!