Manqabat - 2

Manqabat On Hazrat Abutalib (as)


See The Video Below & Scroll Down For Lyrics


YouTube VideoYeh Kehna Galat Hoga Kaaba Hai Abu Talib (as),

Kabe Se Bhi Ragbat Me Baala hai Abu Talib (as)

 

Kabe Ke Takadus Ke Mazhar Hai Yehi Dono,

Ek Mursale Aazam Hai Aur Phir Hai Abutalib (as)

 

Aagosh Me Jub Inki Islam Ka Bani Hai,

Islam Wahi Hoga Jise Chahe  Abu Talib (as)


Yeh Aql Ke Dushman Ab Tak raenge Kis Kis Se,

Nasle Abu Talib (as) Me Barah Hai Abutalib (as)

 

Kehte The Nabi (s)  Mai Hun Dunia Ke Liye Rehmat,

Mere Liye Rehamat Ka Saya Hai Abu Talib (as)

 

Kis tarha Kahe Momin, Kis tarha Kahe Kafir,

Mufti Teri Garden Ka Phanda Hain Abu Talib (as)

 

Himmat Hai To Jannat Se Yeh Keh Ke Palat Aana,

Us Jaa  Na Rahunga Mai Jis Jaa Hain Abu Talib (as)

 

Comments