Wielokąty


Ćwiczenie interaktywne. Czy pamiętasz, co to jest wielokąt?
Co to są trójkąty?
Co to są czworokąty?
Rozpoznawanie czworokątów

Lekcja interaktywna.
Czworokąty i ich własności.

Własności figur płaskich

Własności figur płaskich

Gra. Odróżniamy wielokąty od innych figur


Comments