Szacowanie


Szacujemy wysokość

Ile widzisz elementów?
http://www.softschools.com/math/estimation/games/estimate_to_the_nearest_ten/

Szacujemy
  • liczbę elementów
  • długość
  • pole
  • wyniki działań
  • procenty
http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php

Co szacujemy? Wszystko!
  • wyniki działań
  • liczbę obiektów na obrazku
  • wagę, długość
  • przebytą drogę, prędkość
  • itp., itd.
http://www.mathnook.com/calculategenius.html

Ile ważą wszystkie małpy?
(suma liczb naturalnych)

Szacujemy wyniki działań
https://www.mangahigh.com/en/games/iceicemaybe

Pojedynek na ringu.
(porównujemy wynik działania)

Szacujemy wynik dodawania.
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/glowlas-estimation-contraption/
Comments