Równoległe i prostopadłe

 proste równoległe

proste prostopadłe


Ćwiczenia interaktywne.
Co to są proste prostopadłe? Jak narysować prostopadłe za pomocą ekierki?
Co to są proste równoległe?

Jak narysować równoległe za pomocą ekierki? Jak narysować równoległe za pomocą ekierki i linijki?


Film. Prostopadłe i równoległe. Wzajemne położenie prostych i odcinków


Comments