Rodzaje kątów

Definicja kąta, rodzaje kątów- ich miary, rozpoznawanie i porównywanie kątów


Definicja kąta, rodzaje kątów i ćwiczenie sprawdzające

Kąty ostre - rozpoznawanie i szacowanie miary katów

Kąty rozwarte
- rozpoznawanie i szacowanie miary katów

Kąty wklęsłe - rozpoznawanie


Rodzaje kątów - przypomnienie i ćwiczenie

Porównywanie kątów - trzy sposoby

Jak nazywać kąty? - gra

Jak nazywać kąty II? - gra trudniejsza

Rodzaje kątów - quizlet

Klasyfikujemy kąty po angielsku
  • ostrokątne - Acute
  • prostokątne -  Right
  • rozwartokątne - Obtuse

Comments