Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych

ZapamietajW sklepie Co to są ułamki dziesiętne?
Czytanie, zapisywanie w postaci dziesiętnej i ułamka zwykłego.


 Zaznaczanie i porównywanie liczb na osi liczbowej


 Porównywanie ułamków dziesiętnych

 Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci

 Pisemne dodawanie ułamków dziesiętnych

  Pisemne dodawanie ułamków dziesiętnych

 Pisemne odejmowanie ułamków dziesiętnych

 Pisemne odejmowanie ułamków dziesiętnych

 Mnożenie przez 10, 100, 1000

 Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

 Mnożenie ułamków dziesiętnych

  Mnożenie ułamków dziesiętnych

 Dzielenie przez 10, 100, 1000

 Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

 Dzielenie ułamków dziesiętnych

 Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

Comments