Porównywanie ułamków dziesiętnychPorównaj

Pięć poziomów
  1. zamieniamy 1/10 = 0,1;   3/10 = 0,3
  2. pojawiają się części setne 3/100 = 0,03
  3. musimy rozszerzać ułamki, np. 3/5 = 0,6
  4. pojawiają się liczby mieszane 1 3/5 = 1,6
  5. dołączają ułamki o mianowniku 20, np. 7/20 = 0,35
Uporządkuj ułamkiWybieramy Decimals 0,01 to 9,99 lub Tricky Decimals i przesuwamy kafelki z liczbami:


Porównaj ułamki zapisane w różny sposób

Comments