Pole prostokąta i kwadratu


Pole wielokąta


Pola i obwody wielokątów

Obliczamy pole kwadratu

Pole kwadratu


Obliczamy pole prostokąta

Piramid Panic Lite

Comments