Pole i objętość prostopadłościanu


Pole powierzchni sześcianu - wzór i ćwiczenia


Jak liczyć pole i objętość sześcianu? - pokaz

Pole powierzchni sześcianu - wyliczanie długości boku

Sześcian liczby

Jak liczyć pole i objętość prostopadłościanu? - pokaz


Pole powierzchni prostopadłościanu - sposób obliczania i zadania

Pole i objętość prostopadłościanu - gra


Pojęcie objętości

Pole i objętość prostopadłościanu -  zadanie

Objętość prostopadłościanu - zadanie

Ile kosztuje pomalowanie pokoju? - zadanie

Pole prostopadłościanu - zadania

Zagadka o pomalowanym sześcianie


Comments