Podzielność liczb


Znajdujemy liczby pierwsze

Wybieramy kategorię Prime Numbers

Małpy wyłażą z ziemi, a my klikamy w liczby pierwsze. Liczby pierwsze i złożone zapisywane są w tabelce na górze.


W lewym dolnym rogu widzimy kolejną liczbę. Czy jest ona liczbą pierwszą? Kliknij Tak (Y) lub Nie (N).

Mamy 2 minuty na wypisanie wszystkich liczb pierwszych mniejszych od 150. W dowolnej kolejności.

Szukamy wielokrotności

wybieramy od 2 do 12 i łapiemy wielokrotności tej liczby

Jedź i rozbijaj auta, których numery są (w rundzie1) wielokrotnością 2, omijaj lub przeskakuj te, które nie są wielokrotnościami 2.

Strzałka w górę – przyspieszasz, strzałki w lewo i prawo – zmieniasz pas ruchu, klawisz spacji – możesz przeskoczyć nad przeszkodą.

Szukamy wspólnych wielokrotności

2 minuty na wypełnienie tabelki

Rozkładamy liczby na czynniki pierwszeJedną liczbę

Dwie liczby i obliczamy NWW i NWD
  • Wrzucamy osobno czynniki wspólne dla obu liczb (do części wspólnej), osobno dzielniki tylko jednej i tylko drugiej liczby.
  • Teraz obliczamy GCF (greatest common factor) – czyli NWD (największy wspólny dzielnik) mnożąc wszystkie czynniki znajdujące się we wspólnej części.
  • Potem LCM (least common multiple) – czyli NWW (najmniejszą wspólną wielokrotność) mnożąc wszystkie czynniki znajdujące się w zbiorach.


Dane są dwie liczby. Po lewej wpisujemy ich największy wspólny dzielnik, po prawej najmniejszą wspólną wielokrotność.


Comments