Odejmujemy ułamki o tych samych mianownikach
Odejmujemy ułamki o tych samych mianownikach


Odejmujemy ułamki o tych samych mianownikach 2


Odejmujemy ułamki o tych samych mianownikach 3


Odejmujemy, skracamy


Dodajemy i odejmujemy


Comments