Liczby mieszane
I - wybieramy liczby mieszane
II - wybieramy ułamki niewłaściwe
III - wybieramy ułamki mniejsze niż 1/2


Comments