Książki

Warto czytać i rozwiązywać zadania:

 Murawska Halina, Wilińska Elżbieta, Sprawdzian szóstoklasisty z matematyki 2015

Sprawdzian szóstoklasisty 2015 Zestaw zadań wraz z odpowiedziami, Józefczyk K, Knapik E, Lampkowska A

Matematyka - Kalendarz Szóstoklasisty

 
 
 J. Janowicz: Konkursy matematyczne w szkole podstawowej + CD ROM

A. Żurek, P. Jędrzejewicz: Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej

  
 M. Braun, K. Zarzycka, P. Zarzycki:
Matematyka 4. Zbiór zadań

 K. Zarzycka, P. Zarzycki:
Matematyka 5. Zbiór zadań

 K. Zarzycka, P. Zarzycki:
Matematyka 6. Zbiór zadań.

 M. Braun: Matematyka.
Kalendarz szóstoklasisty.

  Matematyka z wesołym kangurem
(zestawy dla Malucha - kl. III i IV oraz Benjamina - kl. V i VI)

 Matematyka z wesołym kangurkiem
(dla klasy II)

D. Kulma: Kwadratolandia. Matematyczne przygody
 
 
    

Comments