Granastosłupy


Sześciany – krawędzie równoległe i krawędzie prostopadłe, siatki

Sześciany – ściany prostopadłe i siatki

Sześciany – ściany równoległe i siatki

Siatki sześcianówProstopadłościan 3D


Prostopadłościany – krawędzie równoległe i krawędzie prostopadłe


Prostopadłościany – ściany prostopadłe i siatki

Prostopadłościany – ściany równoległe i siatki

Siatki prostopadłościanówGraniastosłup prawidłowy trójkątny 3D

Graniastosłup prawidłowy sześciokątny 3D

Graniastosłupy prawidłowe trójkątny, czworokątny, pięciokątny i sześciokątny 3D

Graniastosłupy dziewięciokątny i dziesięciokątny 3D
Graniastosłup - definicja i elementy


Nazwy graniastosłupów. Ćwiczenie - narysuj własny graniastosłup


+ Graniastosłupy – krawędzie równoległe i krawędzie prostopadłe, siatki

Graniastosłupy – ściany równoległe i ściany prostopadłe

Siatki graniastosłupów


Comments