Dodajemy i odejmujemy ułamki dziesiętne


Dodajemy


OdejmujemyDopełniamy ułamki do całości - 4 poziom

Szukamy sekwencji ułamków

Comments