Strona główna


Konkursy

Rozwiązuj zadania z Kangura, Konkursu Origami, Sudoku

Gry

Graj i ucz się :)Blosics

Tangram                                      


Go Home                                   The Cottage


Interaktywne zadania dla klasy 4:

  • Uczeń może stworzyć swój własny profil.
  • Są dwa poziomy trudności ćwiczeń do wyboru – poziom Alfa i Omega (w trudniejszej wersji dodatkowo liczony jest czas wykonania polecenia)
  • Po rozwiązaniu zadania pokazuje się wynik. Uczeń może także sprawdzić odpowiedzi.
  • Po ukończeniu działu może również prześledzić statystki swoich wyników, aby sprawdzić czy ma braki w wiedzy, czy może jest „Mega-Mózgiem”, są także dyplomy (zobacz źródło)

Testy ze wszystkich działów dla klas IV -VI

  • również zbiór zadań, powtórka przed sprawdzianem szóstoklasisty

Testy z różnych działów - Jak Zosia