Strona główna

Klasa 4
Systemy zapisywania liczb
Działania pisemne
Figury geometryczne
Ułamki zwykłe
Ułamki Dziesiętne
Pola figur
Prostopadłościany i sześciany
Klasa 5
Liczby naturalne
Figury geometryczne
Ułamki zwykłe
Ułamki dziesiętne
Matematyka i my
Pola figur
Liczby całkowite
Figury przestrzenne
Klasa 6
Liczby naturalne i ułamki
Figury geometryczne
Liczby dodatnie i ujemne
Matematyka i my
Przed gimnzazjum