Strona główna

Konkursy

i inne, np.:

Rozwiązuj zadania z Kangura, Konkursu Origami, Sudoku

Matematyczny kalendarz

 Fotograficzny
wrzesień

 Oszczędny
październik
 listopad
 grudzień
 styczeń
 luty
 marzec
 kwiecień
 maj czerwiec

Klasa 4
Systemy zapisywania liczb
Działania pisemne
Figury geometryczne
Ułamki zwykłe
Ułamki Dziesiętne
Pola figur
Prostopadłościany i sześciany
Klasa 5
Figury geometryczne
Ułamki zwykłe
Ułamki dziesiętne
Matematyka i my
Pola figur
Liczby całkowite
Figury przestrzenne
Klasa 6
Liczby naturalne i ułamki
Figury geometryczne
Liczby dodatnie i ujemne
Matematyka i my
Przed gimnzazjum