ניתוח התנהגות

"ניתוח התנהגות יישומי" (applied behavior analysis), הוא מדע שצמח בסוף שנות ה- 60 לאור עבודתו של סקינר ותלמידיו ומהווה כיום מצע של עקרונות ומונחים ביהביוריסטים לחוקרי ההתנהגות.
 

ניתוח התנהגות מציע פילוסופיה ומתודולגיה יישומית המאפשרת להסביר את היחסים בין התנהגות הפרט לבין התנאים בסביבתו הקובעים אותה ומשמרים אותה.


ניתוח התנהגות יישומי הוא מדע המאפשר לכל העוסקים בחינוך, הוראה, אימון וטיפול מגוון רחב של כלים יישומיים, הבוחנים את התנהגות הפרט והקבוצה בסביבתם ככלי לקביעת דרך העבודה ומעקב אחר השינויים החלים בהתנהגות.

 

העקרונות הבסיסיים של ניתוח התנהגות יישומי:

חיזוק- משמעותו שתוצאות חיוביות הן המניע (גורם המוטיבציה) להגברת התנהגות. במקביל תפקידו גם במניעת התנהגויות לא נאותות.

הגדרת התנהגויות- ההגדרה מתייחסת להתנהגויות אותן אנו רוצים להגביר או להפחית.

איסוף נתונים- כלי איסוף הנתונים מאפשרים מעקב ובדיקה מהימנה של ההתנהגות והשינויים החלים בה בעקבות ההתערבות.

Comments