Szachy

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

IM. GERARDA CIEŚLIKA W CHORZOWIE 1. ORGANIZATOR:

  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie.

 • Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Lompy 13 w Chorzowie.

 • Sędzią zawodów będzie Pani mgr Dorota Surman.

 1. CEL ZAWODÓW:

  • Popularyzacja gry królewskiej w Chorzowie podczas VIII Wieczornego Spotkania z Matematyką.

 2. TERMIN I MIEJSCE GRY:

 • Rozpoczęcie turnieju - piątek, 9 marca 2018 r. o godz. 16:00. Zakończenie i wręczenie nagród ok. godz. 20:00.

 • Potwierdzenie zgłoszenia do turnieju do godz.15:45

 • SP nr 21, Chorzów, ul. Wolności 133, sala 11 i świetlica szkolna.

 1. UCZESTNICY:

  • W zawodach biorą udział uczniowie chorzowskich szkół podstawowych oraz członkowie kół szachowych MDK-u w Chorzowie.

 2. SYSTEM ROZGRYWEK:

  • Przy rozgrywaniu partii obowiązują przepisy FIDE, które zawierają Kodeks Szachowy Polskiego Związku Szachowego.

  • Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund.

  • Tempo gry dla zawodnika: 10 minut.

 3. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  • W terminie do dnia 5 marca br. na adres organizatora należy przesłać imienne zgłoszenia uczestników na karcie dołączonej do niniejszego regulaminu albo do pani Zofii Majerskiej przez e-mail: zofia.majerska@gmail.com

 4. NAGRODY:

  • Puchar Dyrektora SP 21 dla najlepszego uczestnika turnieju.

  • Puchary za I miejsca w kategoriach wiekowych: najlepsza dziewczynka, do lat 9, do lat 11, do lat 14.

  • Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla najlepszych uczniów SP 21.

  • Dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsca I-III

  • Słodki poczęstunek oraz kolacja dla wszystkich uczestników turnieju.

 5. UWAGI KOŃCOWE:

  • Prawo interpretacji regulaminu w kwestiach w nim nie ujętych leży
   w kompetencji organizatorów i sędziego zawodów.

  • Wszystkie sprawy sporne rozpatruje sędzia zawodów, którego decyzja jest ostateczna.

  • Zgłoszenie do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku przez organizatora w celach związanych z turniejem.