วิธีสร้างไซต์ #4

ต่อไปเป็นการตกแต่งเว็บไซต์ของเรา ซึ่งทำให้เว็บไซต์เราดูสวยงามน่าเข้ามากยิ่งขึ้น

โดยให้เราคลิกที่ "การทำงานเพิ่มเติม" แล้วคลิกเลือก "จัดการไซต์" ดังภาพจะปรากฎดังถาพข้างล่าง
Comments