หนังสือราชการ


แสดง 3 รายการ
ที่ลงวันที่เรื่องเรียนงาน/ผู้รับผิดชอบ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ที่ลงวันที่เรื่องเรียนงาน/ผู้รับผิดชอบ
04238-201 22 กันยายน 2553 การประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ผอ.รร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม,นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์,กาญจนานุเคราะห์,พนมทวนชนูปถัมภ์,หนองปรือพิทยาคม กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ศธ 04128.003/ว 221 3 มิถุนายน 2553 การอบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ) ช่องพรานวิทยา(ฝ่ายบริหารบุคคล/งานสารบรรณ) 
ศธ 04229.07-075.pdf 2 เมษายน 2553 แจ้งกำหนดการประเมินความรู้ครู 8 เมษายน 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา และขยายโอกาส งานบุคคล(สุมามาลย์) 
แสดง 3 รายการ
ą
song saree,
22 ก.ย. 2553 02:24
Ċ
song saree,
29 เม.ย. 2553 20:07
Comments