Par draudziDraudzes mācītājs – Edgars Šneiders

Mobilais telefons – 26401424

Mājas telefons - 634811

e - maila adrese : esneiders@inbox.lv

Dievkalpojums –
Svētdienās pl.14.00

Svētais Vakarēdiens - Tiek pasniegts divreiz mēnesī. Parasti mēneša pirmajā un trešajā svētdienā. 

Svētdienskola – svētdienās pl.14.00

ņu grupas tikšanās - svētdienās pl.14.00

Pieaugušo Bībeles stundas – otrdienās pl.18.30