Hírek


Fehér Kéményseprők demonstráció Bp. 2010.11.19.


Utcán az adósok - ajtót mutat a regnáló kormány a bajba jutott devizahiteleseknek
Sem a jelenleg még regnáló kormány, sem más hivatal nem érezte feladatának, hogy április után érdemben foglalkozzon a bajba került devizahitelesekkel. Az árverezések és kilakoltatások – amelyek egy része törvénytelenül folyik – moratóriumát a leköszönő szocialista kabinet semmiképp sem akarja meghosszabbítani.

(Katt a képre a video megnézéséhez)
Új csalás és visszaélés a banki adósok kárára

Gönci Viki, 2010, július 31 - 17:17

Szervezetünk a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége és az Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége sajtóközleményben tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy új csalás, “lehúzás” ütötte fel fejét a banki adósok körében.
Kérjük a segítségüket, hogy minden állampolgár és nyomozó hatóság értesűljön a visszaélésekről!

Az ügyfél megkeresések alapján azt az információt kaptuk, hogy az adósok adatait, ismeretlen körülmények között megszerzik a bankoktól, majd felkeresik telefonon vagy személyesen, hogy SEGÍTENEK megoldani a problémájukat. Elmondásuk alapján tudnak megoldást arra, hogy a moratórium letelte után ne kelljen kiköltözni az ingatlanból. Majd ők segítenek, mert az állam úgy sem fogja megoldani ezt a társadalmi problémát.
- Kérjük, hogy NE dőljön be senki, mert a segítő szándék nem igaz! Az elkövetkező időben kerül kidolgozásra az a megsegítő program, mely a banki adósok ingatlanait valamilyen formában megmenti.
- Bűncselekmény kiadni és kezelni harmadik félnek a személyes adatokat, nem beszélve annak felhasználásáról.
- Kérjük, egyetlen dokumentumot se írjanak alá, mert ingatlan adásvételi szerződését írnak alá, bármennyire is kedvező az ajánlat AZ HAZUGSÁG! Az aláírt dokumentummal a Földhivataloknál korrupt ügyvédek egy nap alatt soron kívül átvezetik a tulajdonjogot és már nem a bank, hanem a maga „SEGÍTŐ” lakoltatja ki a házából úgy, hogy bank a teljes adósságot követeli az adóson, hisz a hitelt senki nem fizeti vissza a banknak.
- Kérjük a Földhivatal munkatársait, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a csalások megakadályozására, elkövetkező időben megemelkedett tulajdonjog átvezetési kérelmek száma esetén értesítsék szövetségünket vagy a nyomozó hatóságokat. Akkor is tegyék meg, ha egy ügyvéd neve több alkalommal is felmerül ingatlan átvezetési kérelmeken.
- Kérjük NE dőljenek be ezen csalóknak, mert a BANK, ahol a hitelt felvette törvény és Banki Magatartás Kódexben vállaltak alapján kötelesek a saját vagy állami adósvédelmi programjukat felajánlani az adósok részére.
- Kérjük a nyomozó hatóságokat, hogy szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani ezen csaló szélhámosok felderítésében és a bejelentések alapján felszámolni szíveskedjen a bűnszövetkezeteket!

Budapest, 2010. július 29.

Dabasi Tamás
Bene Irén

www.feherkemeny.com
Újabb törvénytelen kilakoltatás

2010. július 30. péntek, 09:50 Magyar Sors Online
E-mail Nyomtatás PDF

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége közleményben tudatja, hogy a mai napon 2010. július 27. a déli órákban 8300 Tapolca Török J. u. 12. számú családi házból, KOVÁCS MIHÁLY JÓZSEF KORRUPT önálló bírósági végrehajtó RENDŐRI segítséggel kilakoltatta jogszerűen birtokolt otthonából, Lendvai Tamást családjával együtt.

A Fehér Kéményseprők Szervezetéről ide kattintva töltheti le az ismertetőt!

A kilakoltatást egy korrupt ügyvéd Dr. Fiscer Sándor (8360 Keszthely , Meggyfa út 7) személyes kérésének és közben járásának köszönhetően teljesen magán akcióban jogerős bírósági végzés nélkül tették meg. Az ingatlanra az ügyvéd úrnak és feleségének Dr. Fiscerné Horváth Antónia ügyvédnek van vevője, akit előnyös feltételekkel nagyon alacsony áron juttatnak hozzá a 100m2 körüli ingatlanhoz. Véleményünk szerint, a kilakoltatás és az önálló bírósági végrehajtó eljárása magánakció volt, hivatali visszaélést követett el! Melyről telefonon tájékoztattuk, kértük függessz fel az árverést, erre kiröhögött és azt mondta, hogy őt semmilyen törvény nem érdekli, akkor is utcára teszi a családot! Mi pedig mehetünk ahova akarunk.

Az Országgyűlés 2010. július 22. napon, elfogadta a bírósági végrehajtásról szóló törvény kormány által kezdeményezett módosítását.


A parlament egyhangúlag, 351 igen szavazattal fogadta el a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítását; a jogszabályhoz benyújtott, elfogadott egyik módosító javaslat az eredeti előterjesztéshez képest - amely március 31-ig írt volna elő - is tovább növelte a moratórium idejét.

A törvény a kihirdetését követő napon lép életbe és kimondja: a már a kilakoltatást elrendelő bírósági végzés kézhezvételét követő naptól - legkorábban így a törvény hatálybalépését követő naptól - el kellene halasztani a lakáskiürítést a következő év április 15-ig.

Vagyis a törvény alapján már hatályban volt a moratórium, és a bírósági végrehajtásról szóló törvénymódosítás. Ezért a végrehajtó és a neki asszisztáló összes rendőr, Marton Zsolt Főhadnagy vezetésével, bűncselekményt követett el, mely ügyben megtesszük a büntető feljelentést.

Budapest, 2010. július 27.

 

Dabasi Tamás elnök

Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége

Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

www.feherkemeny.com
Ügyfelem hozzájárulásával teszem közzé azzal a szándékkal alábbi periratomat, hogy az ebben irtak felhasználásával eetleg bárkinek hasznára lehetek.
 
Léhmann György
 
 
==========================
 

 

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  irata     ========================================================================

 

Tisztelt Pesti Központi Kerületi Bíróság

 

Az ide mellékelt közjegyzői okiratba foglalt „deviza-alapú ÁLTALÁNOS JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉS” elnevezésű iratot alperesi pénzintézethitelező  képviselői, valamint felperesi házastársakkötelezettek – 2006. december 8-án írták alá.

 

Az okirat 3. oldalának közepén a következő olvasható:

 

„3.4. A Hitelező a Kölcsön ügyleti kamatlábát az egyes kamatperiódusok fordulónapján, a kezelési költség mértékét pedig az egyes ügyleti évek fordulónapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A módosított kamatmérték meg kell egyezzen az érintett fordulónapokon érvényes, a Hitelező lakossági hiteltermékek kondícióira vonatkozó Hirdetményében /a továbbiakban Hirdetmény) jelen hiteltípusra közzétett mértékkel. A Hitelező a kamatnak és a kezelési költségnek az Adós számára kedvezőtlen változtatására azonban kizárólag az alábbi feltételek valamelyikének beállta esetén jogosult:

 

-          a Hitelező által kibocsátott jelzáloglevelek kamatának emelkedése,

-          az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése,

-          a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése,

-          a jegybanki alapkamat emelkedése,

-          a bankközi hitelkamatok emelkedése,

-          a kezelési költség tekintetében pedig a Hitelező jelzáloglevél kibocsátásának vagy forgalmazásának költségei emelkedése.”

 

------------------------

A tényállás további részében a ténybeli és jogi alapok ismertetésével kívánom előadni és bizonyítani azt, hogy a szerződésnek idézett rendelkezései törvénybe, illetve Alkotmányos előírásokba ütközik, majd ezt követően előterjesztendő kérelmem – kereseti kérelmem – szerint kérem a bíróságot az idézett szerződési rendelkezés érvénytelenségének megállapítására.

 

===================

 

A törvénybe ütközések feltárása előtt indokolt az idézett rendelkezés tartalmát értelmezni a Ptk. 207. § 1. bek. alkalmazása által:

 

„A szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogy azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.”

 

Azt könnyű megállapítani a szöveg szakszavaiból – „kamatperiódusok”, „lakossági hiteltermékek”, „kondícióira”, „jelzáloglevelek kamatának emelkedése” stb. –, hogy az idézett szövegrészt a Hitelező képviselői nyilatkozták, így az értelmezés során tehát abból kell kiindulni, hogy a kötelezettek miként értették a leírtakat. Ebből kiindulva az idézett szövegrész helyes értelmezése alapján

 

abban állapodtak meg itt a szerződés aláírásakor felek, hogy a Hitelező évente jogosult a kötelezett megkérdezése, vagy hozzájárulása nélkül – egyoldalúan – megemelni az adósok által fizetendő kamatot és kezelési költséget is akkor, ha a felsorolt hat feltétel bármelyike bármikor bekövetkezik. Kamatot ilyen esetben az idézett szövegrész szerint csak a Hitelező által évente kibocsátott „Hirdetmény” nevű banki közleményben írt mértékre jogosult emelni, míg a kezelési költség emelése mértékének felső határa a szövegrész szerint nincs meghatározva.

 

 

A polgári jog nyelvezetére lefordítva ez annyit jelent, hogy a Hitelező a Ptk. 199. § szerinti olyan egyoldalú nyilatkozatot tehet a Ptk. 228. § 1. bek-nél szabályozott feltétel bekövetkezte esetén, melyből a Ptk. 198. § alapján „kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.”

 

Rátérve a törvénybe ütközésekre, ezek után az alábbiak állapíthatók meg:

 

1./ A Ptk. 199. § korlátozza az egyoldalú nyilatkozattétel lehetőségét az alábbiak szerint:

 

„Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban megállapított esetekben keletkezik jogosultság a szolgáltatás követelésére…”

 

A jogszabályban biztosított ilyen egyoldalú nyilatkozati lehetőség többek között az apai elismerő nyilatkozat, a díjkitűzés, a joglemondó nyilatkozat, az alapítvány, a végrendelet.

 

(Érdekesen, és pontosabban fogalmazta meg a két világháború között Szladits Károly az egyoldalú jogügylet fogalmát: „Nincs ugyan kizárva, hogy az adós egyoldalú nyilatkozatával vállaljon kötelezettséget, vagy hogy valaki másnak egyoldalú nyilatkozata folytán váljék kötelezetté, de az ilyen esetek mindig csak elszigetelt tényállások, amelyek kötelmet csak abban az esetben alapítanak, ha jogszabály ezt külön elismeri.”)

 

Jogszabály az idézettek szerinti egyoldalú nyilatkozattételi lehetőséget kölcsönszerződés kamatának és kezelési költségének megállapítása esetére sem teszi lehetővé, így a „csak a jogszabályban megállapított esetekben” szóhasználatú törvényszövegből következik azt, hogy a

 

Ptk. 199. §-ban írtak megsértése folytán az idézett megállapodás törvénybe ütköző, illetve a Ptk. 200. § alapján ennél fogva semmis.

 

------------------------

2./ Valamint az előző pontban említett jogszabály azt sem teszi lehetővé, hogy a felek egybehangzó akaratnyilvánítással a jogszabály tartalmát megsértsék úgy, hogy egyoldalú nyilatkozattételre az adós hozzájárulásával mégis jogosult legyen a Hitelező.

 

Ettől függetlenül indokolt továbbvinni a vizsgálódást helytelenül arra gondolva, hogy a Hitelező egyoldalú nyilatkozattételi lehetőségét a szerződés végén Adósok aláírásuk megtételével tudomásul vették, azaz többoldalú megállapodás egyik elemeként értékelendő ily módon az egyoldalú nyilatkozattételi Hitelezői lehetőség.

 

Az ilyen gondolat, vagy felvetés részben azért helytelen, mivel a szerződés végén található aláírás önmagában nem a feleknek nyilatkozattételi lehetősége, hanem az okirat tartalmának hitelesítésével kapcsolatos eljárás.

 

Tehát azzal, hogy az Adósok a szerződés végén azt aláírták, nem tettek olyan nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak Hitelezőnek az idézett szövegrész szerinti egyoldali nyilatkozattételi joga gyakorlásához.

És így megállapítható az, hogy Adósok hozzájárulása az idézett szövegrésznél a Hitelezőnek egyoldalú nyilatkozattételi lehetőségéhez éppúgy elmaradt, mint az okirat aláírásánál.

 

------------------------

Továbbá a felvetés azért is helytelen, mert ellenszolgáltatás az egyoldalú Hitelezői nyilatkozattételi lehetőségért Adósok előnyére nem került megállapításra.  

 

Annak ellenére, hogy a feleket ajándékozás szándéka nem vezette, és a Ptk. 201. § 1. bek-e szerint:

 

„A szerződéssel kikötött szolgáltatásért – ha a szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten más nem következik – ellenszolgáltatás jár.”

 

Ezt a rendelkezést a szolgáltatás-ellenszolgáltatás polgári jogi alapelvének, illetve ezáltal Alkotmányos alapelvnek is szokás nevezni.

 

Ennek megsértése folytán a Ptk. 201. § 1. bek-ben írtak alapján is törvénybe ütköző és ily módon semmis az idézett nyilatkozat.

 

------------------------

3./ Rátérve a Hitelezői egyoldalú nyilatkozatételi lehetőségnek idézett hat feltételére, a közös bennük az, hogy valamennyi az „emelkedése” szóval fejeződik be jelezve azt, hogy az így megjelölt feltételek nem mások, mint a Hitelező vagyonában szerződő felek magatartásától függetlenül jövőben bekövetkezhető károsodásának nevesített esetei.

 

Ebből következően a jelen perben támadott szerződési nyilatkozat tartalmánál fogva nem más, mint a Hitelezői tulajdonjoggal együtt járó kárveszély-viselési kötelezettség áthárítása a nem tulajdonos személyekre.

 

Ugyanis a Ptk. 99. § a következőket rendeli:

 

„A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznokat szedni, viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

 

A tulajdonosi kárveszélyviseléssel kapcsolatos áthárítási lehetőséget a Ptk egyébként ismeri, és az 536. § 1. bek-nél az alábbiak szerint nevesíti:

 

„Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát.”

 

Erről van ténylegesen szó. A BH. 1981. 510. számú döntvényre hivatkozással arról, hogy „A szerződés jellegének megítélése szempontjából nem annak elnevezése, hanem tartalma az irányadó.”

 

Hiába igyekezett alperesi pénzintézet ügyvezetője a vizsgált, idézett szerződési nyilatkozata során a jelzálogkölcsön szerződésnek nevezett okirat sokadik oldalán áthárítani a cége tulajdonjogából fakadó törvényi kötelezettségét másokra úgy, mintha ez a jelzálogkölcsön szerződés része lenne, ezirányú törekvése az iménti indokolás alapján nem vezethet eredményre.

 

Tartalmánál fogva ugyanis az alperesi, szerződésbe foglalt nyilatkozat a Ptk-ban is szabályozott olyan biztosítási szerződésnek tekintendő, melynek megkötése esetén a biztosító – jelen esetben az adós – felé a Hitelezőnek időszakonként esedékes díjat kell fizetni.

 

------------------------

Ennek a díjnak kikötése híján a vizsgált szerződés érvényessége szóba sem jöhet, ugyanis a törvényben előírt ezen kellékhiány a szerződést  „létre nem jött szerződés”-nek minősíti.

 

Joghatását illetően pedig „semmis”-nek, mely tényre tekintettel a Ptk. 99., 201., 536. §-okra is hivatkozással törvénybe ütköző és érvénytelen az idézett és vizsgált nyilatkozat.

 

 

4./ A fentiekben tett ismertetés alapján is megállapítható a Ptk. 200. § 2. bek-ben irt érvénytelenségi ok a vizsgált nyilatkozatnál:

„Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik.”

 

Hiszen ehhez a törvényhelyhez fűzött Indokolás szerint

 

„Ilyennek minősül az a szerződés, a vállalt kötelezettség jellege, vagy azért ellenszolgáltatás felajánlása, illetve a szerződés tárgya az általánosan elfogadott erkölcsi normákat vagy szokásokat nyilvánvalóan sérti, s ezért azt az általános társadalmi megítélés és egyértelműen tisztességtelennek, elfogadhatatlannak minősíti.”

 

Tovább nem kívánom részletezni az idézett nyilatkozatot abból a szempontból, hogy az általános társadalmi megítélés alapján milyen mértékben tisztességtelen, elfogadhatatlan. Szerintem a fentiekben tett elemzést is figyelembe véve a nyilatkozat önmagáért beszél. Csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy nem emlékszem olyan néhány soros szerződésre, amelyben hasonló mértékű tisztességtelenség, jóerkölcsbe ütközés lett volna megállapítható.

===================

Fentiekre tekintettel a csatolt meghatalmazással igazolt ügyvéd útján

 

k e r e s e t t e l

 

élünk, és kérjük T. Pesti Központi Kerületi Bíróságot arra, hogy a felperesek, valamint alperes képviselői által 2006. december 8-án aláírt „deviza-alapú Általános Jelzálogkölcsön Szerződés”-t tartalmazó okirat 3. oldalán olvasható

 

„3.4. A Hitelező a Kölcsön ügyleti kamatlábát az egyes kamatperiódusok fordulónapján, a kezelési költség mértékét pedig az egyes ügyleti évek fordulónapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A módosított kamatmérték meg kell egyezzen az érintett fordulónapokon érvényes, a Hitelező lakossági hiteltermékek kondícióira vonatkozó Hirdetményében /a továbbiakban Hirdetmény) jelen hiteltípusra közzétett mértékkel. A Hitelező a kamatnak és a kezelési költségnek az Adós számára kedvezőtlen változtatására azonban kizárólag az alábbi feltételek valamelyikének beállta esetén jogosult:

 

-          a Hitelező által kibocsátott jelzáloglevelek kamatának emelkedése,

-          az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése,

-          a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése,

-          a jegybanki alapkamat emelkedése,

-          a bankközi hitelkamatok emelkedése,

-          a kezelési költség tekintetében pedig a Hitelező jelzáloglevél kibocsátásának vagy forgalmazásának költségei emelkedése.”

 

nyilatkozatról állapítsa meg azt, hogy a Ptk. 99. §, 199. §, 200. § 2. bek. 1. és 2. fordulata, 201. § 1. bek., 536. § figyelembevételével a Ptk. 234. § alapján az okirat aláírásának időpontjától kezdődően semmis – érvénytelen.

-----------------------------

Bíróság illetékessége a Pp. 30. § 1. bek-e alapján áll fenn.

Pertárgy értéke: határozatlan (250.000.-Ft.)     Keresetlevél első példányán 15.000.-Ft. illeték leróva.

 

Felek közvetítői eljárást nem vettek igénybe.

 

Siófokon 2010. július 29. napján.                                           Tisztelettel:  …………………….felperesek

 

Friss Hír!!!
2010.07.25.

A SZÖVETSÉG ELLEHETETLENÍTÉS FOLYTATÁSA

Tisztelt Otthonvédők!

Folytatom a szövetségünk ellehetelenítésében tett kisérlet mai napra vonatkozó eseményét.

Küldöm mellékletben hozzá az írásos bizonyítékot is.

Reggel fél nyolckor két rendőr jelent meg a lakásomnál, akik előállítottak és annak rendje módja szerint el is vittek, ahogy a nyga könyvbe meg van írva, ha valaki nem vonul be a bőrtönbe.

Tehát előállítás a rendőrségre, szinte csak az igazolványom és az éppen kezem ügyébe került ruházat felvételére volt csak lehetőségem. Bilincset csak is azért nem használtak, mert ismertek és nem ellenkeztem, mondtam hogy megyek. Elkisértek 35 km távolságra lévő APEH igazgatóságra, ott már a biztonsági őr is úgy fogadott, hogy meghozták az "ELŐÁLLÍTOTTAT" majd átadtak mint egy tárgyat a revizoroknak, akik dokumentumokkal igazolták, hogy rendben "PANASZ MENTESEN" leszállítottak.

Jó hecc, de meg mondom őszintén nagyon kezdem unni, hogy a A LAKÁSMAFFIÓZÓK, UZSORABANKOK ÉS TÖRVÉNYSÉRTO BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK KEZE MÁR AZ APEH - hez is ELÉR?

Várom a következő húzást, és ígérem mindenkit tájékoztatok.
DE AKKOR SEM ADOM FEL A HARCOT, HOGY A MAFFIÓZÓK, A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK, BÍRÓSÁGI TITKÁROK, ÜGYVÉDEK, BANK VEZETŐK BŐRTÖNBE NE JUTTASSUK!

Dabasi Tamás


Országos demonstráció

EMLÉKEZTETŐ az ÖT GYERMEKES CSALÁDANYA segítséget kérése alapján, hisz továbbra is fen áll a jogtalan kilakoltatás ténye, annak ellenére, hogy a Kormány, Rendeletben hosszabbította meg 2010. December 31 napig a kilakoltatásokat, hogy a bedőlt hitelek miatt a lakások ne kerüljenek ki a korábbi tulajdonosok kezéből.

A CSALÁD beteg édesanyjával él azon ősi családi " birtokon" családjával együtt, amit dédapja hagyott örökül édesapjának. Abban a házban melyet az Édesapja saját kezével épített. Itt nőtt fel, immáron a hetedik generáció. Évekkel ezelőtt hitelt vettek fel, hogy az adóhivatal, vitatott követelését kifizessék. Időközben a bank olyan magasra tette a törlesztő részleteket, hogy azt nem tudták fizetni, mert szó szerint élelemre sem jutna. Kicsi gyermekeiket, és családjukat sem tudná ellátni, ha a törlesztő részletet kifizették volna. Jelenleg gyermekgondozási segélyből és férje fizetéséből élnek, heten nehéz körülmények közt. Idős 78 éves beteg Nagymama , és egy egyetemista nagylány.

A HANWA Bank a hátunk mögött, hivatali visszaélést elkövetve tisztázatlan körülmények között, a tulajdonosok tudta nélkül átjátszotta az általunk ismeretlen Sudár Zoltán Ingatlan Maffiózó Bűnözőnek a nagy értékű otthonukat. A Sudár, testőrei kíséretében többször személyesen fenyegetőzve, zaklatva felkereste a családot, hogy takarodjanak ki az Ő házából, melyre ismeretlen körülmények között, okirat hamisítást elkövetve tulajdon jogot jegyeztetett be a földhivatalnál. Most eljutott az ügy odáig, hogy adómentesen jogtalanul ingatlan tulajdont szerző Sudár Zoltán Ingatlan Maffiózó bűnöző a Szamosi És Társa (Szamosi István önálló bírósági végrehajtó) 1211. Budapest, Szállító út. 6. nevében Deszpoth Ferenc Végrehajtó-helyettes hivatali visszaélést elkövetve, saját hatáskörben akarja kitenni 2010. 06. 15. –én saját házunkból a családot. Nagyon kevés időt adtak arra, hogy jogi úton törvényes keretek közt segíthessünk ezen a mélységesen undorító, és embertelen csaláson.

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége által meghirdet

ORSZÁGOS DEMONSTRÁCIÓJÁT

2010. 06. 15. –én 9:00

órakor

Budapest XXII. Kerület Csöngő út. 3. szám előtt MEGTARTJA

Ahol a törvénytelen, ingatlan maffiózók által elkövetett embertelen kilakoltatásokra kívánja felhívni a törvényhozók figyelmét, hisz a mai napig nem történt érdemi ügyintézés, hogy megállítsák a korrupciót és a sorozatos bűncselekményeket.

. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy bankoknak, illetve ingatlanforgalmazó cégeknek, továbbá az újonnan működési engedélyt kiváltott “pénzbehajtásra” szakosodott faktoring cégeknek ne legyen lehetőségük a törvényesség látszatát keltve, maffia módszereket használva, ADÓMENTESEN a tulajdonosoktól elvenni az ingatlanjaikat.

Szövetségünk által feltárt jogtalanság, törvénytelen kilakoltatások megakadályozása érdekében szeretnénk kérni tisztelettel, valamennyi Országgyűlési Képviselő segítségét.

Amennyiben egyet ért szervezetünk törekvéseivel, céljaival, úgy kérjük soron kívül személyesen is támogassa a törvénytelen kilakoltatás megakadályozását. Kérjük vegyen részt személyesen is a meghirdetett rendezvényünkön. Az újonnan megalakult Kormánytól azt kérjünk, hogy azonnali hatállyal fügeszenek fel minden kilakoltatást és árverést. Vonják vissza az önálló bírósági végrehajtóktól a Köztársasági Elnök és Belügyminiszternél is nagyobb hatáskört, mert a korrupt végrehajtók azt képzelik magukról, hogy minden törvény felett állnak, melynek hangot is adnak.

Az összes faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégek és vezetőik ellen teljes vagyonosodási vizsgálatot elrendelni és az OFF-SHORE cégeken keresztül kivitt vagyont után azonnali adó és illetékmegfizetésre kötelezzék egyidejűleg vonja vissza a tevékenységi, működési engedélyét.

Budapest, 2010. június 12.

Dabasi Tamás elnök

Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége

Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

Sajtó kontakt: Dabasi Tamás 06-20-399-5821 és Tauzen Krisztina 06-20-915-1937

www.feherkemeny.hu

A törvénytelen kilakoltatások és árverezések folytatódnak – hangsúlyozta a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége elnöke. Dabasi Tamás elmondta, azt kérték, hogy hosszabbítsák meg az árverezési, kilakoltatási moratóriumot legalább az új parlament beiktatása után négy hónappal vagy december 31-ig. Kijelentette: mielőbb új szabályokra van szükség, ám ahhoz, hogy ezeket az új kormány és a parlament megalkossa, idő kell.
Beadványukra reagálva a törvénysértéseket a Miniszterelnöki Hivatal is elismerte. Válaszlevele szerint „ha nem is általános a kép, de tény, hogy visszaélések az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban léteznek, hiszen ezt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vizsgálatai is alátámasztják. Ezek azonban büntetőügyek, amelyeket a nyomozó hatóságoknak a PSZÁF átad, és ahol szükséges, együttműködik a hatóságokkal a hatékony fellépés érdekében.” Ezek után sajátos logikai bukfencet vesz a Miniszterelnöki Hivatal érvelése, és – a PSZÁF-re hivatkozva – elutasítja az árveréseken a kilakoltatottak védelmét ellátni igyekvő társadalmi szervezet kérelmét: „A felügyelet véleménye szerint az árverési moratórium meghosszabbítására vonatkozó kérdés kormányrendeleti szinten történő időszakos megoldása sem az adósok, sem a hitelezők érdekeit nem szolgálja, hiszen így az adósok terhei az idő múlásával csak tovább nőnek, míg a hitelezők fedezeti biztosítékai romlanak, ellehetetlenülnek, és a következmények összességében nem az intézkedésektől elvárt hatást eredményeznék.”
Binder István, a PSZÁF szóvivője azt mondta: április 14-én lépett hatályba az a kormányrendelet, amely új szabályokat állapít meg a lakóingatlanok bírósági végrehajtáson kívüli árverezéseiről. Eszerint a lakóingatlant az ingatlan fekvése szerint illetékes állami adóhatóság elektronikus árverési felületén kell értékesíteni. Az árverés kiírását az önálló bírósági végrehajtó, valamint felszámolási eljárás keretében a felszámoló kezdeményezheti.
Dabasi közölte, az ellentmondásos helyzet tisztázására kérték a felügyeletet, s arra, hogy a PSZÁF írásban adjon ki egyértelmű állásfoglalást.
Matolcsy György, a Nemzetgazdasági Minisztérium leendő vezetője a múlt hét végén úgy nyilatkozott: a Fidesz kormányra kerülve állami alapot hozna létre, amelynek révén majd a bajbajutottak lakáshiteleiket devizaalapúról forintalapúra tudják váltani. Szerinte ha a hitelfelvevő nem tudja az átváltott forinthitelt sem fizetni, akkor lehetőséget kell adni arra, hogy ez az állami alap megvásárolja a lakástulajdont, és bérletté alakítsa át.
Jelenleg 24 milliárd euró a magyar lakosság devizatartozása: az éves lakossági devizahitel utáni törlesztés plusz a kamat 1254 milliárd forintot tesz ki.
(MH)

Forrás: Kuruc.info

OTP Faktoring hitelkárosultaknak!

SzLenke, 2010, május 21 - 08:43

Válaszolt az OTP, Dr. Gresa István vezérigazgató-helyettes a Csányi Sándornak címzett levelemre. Le a kalappal a válasz előtt. Minden elismerésem az OTP Banké. Ezt teljesen komolyan gondolom a válasz alapján. Nagyon korrekt és segítő válasz. Kéri az együttműködésünk, felsorolta több oldalon, amit ők tettek az adós védelmi programjukba, ami igaz is egy rossz szó nem érheti az OTP-t ezen a téren.

Idézem: "Személyesen kérjük Önöket, hogy felelős fogyasztóvédelmi szervezetként megtett intézkedéseinket minél szélesebb körben hozzák a fogyasztók tudomására, hozzák nyilvánosságra és buzdítsák őket, minél szélesebb körben éljenek a lehetőségekkel. Bízunk benne, hogy szervezetükkel együttműködve sikerül a fogyasztókat valós információkkal tájékoztatni a világgazdasági válság bankok és ügyfeleik kapcsolatára gyakorolt hatásairól, és több adósunk számára reális lehetőséget biztosítani törlesztésük megkönnyítésére, a kilakoltatások elkerülése érdekében."

AZ OTP Faktoring működéséről viszont röviden írt, erről még egyeztetni fogunk, mely megtörtént a szerdai nap délelőtt folyamán. Vissza hívott telefonon a Dr. Gresa István vezérigazgató-helyettes úr, és a Faktoring visszaéléseiről közel fél órás szó szerinti vitatkozás után, kérte, hogy működjünk közre, abban, hogy felszínre kerüljön a szövetségünk, - ügyfélmegkeresések elmondásai alapján- rendelkezésére álló íratok, tények alapján, arra vonatkozóan, hogy a Faktoring milyen visszaéléseket követ el az adósokkal szemben. Vezérigazgató-helyettesként utasításba adja az OTP Faktoring vezérigazgatójának, hogy ez ügyben azonnali hatállyal vegye fel a szövetséggel a kapcsolatot és személyes találkozást biztosítva közösen vizsgáljuk ki a csalásokat.

Pár órával később hívott Szász János Vezérigazgató úr, hogy személyes találkozásra időpontot biztosítson 2010. május 28. napra. Erre a megbeszélésre, le kell tennem az asztalra az adósok írásos megkereséseit, melyben jól kivehető visszaélés.

EZÉRT most nagyon sürgősen Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége arra kéri az összes Otthonvédő Társadalmi Szervezetet, hogy egy kicsit összpontosítson az OTP Faktoring -os esetekre, ügyfélmegkeresésekre. Segítsen minél nagyobb számban összegyűjteni ezen adósokat, eseteket.

Sajnos a januári hónapban többszörösére nőtt a panaszosok levelében írt OTP Faktoring esetek száma. Ahol érzékelhető hitel csalás ténye, egy havi törlesztő részlet be nem fizetése esetén jogtalan szerződés felmondások, egyoldalú szerződés módosítások, egyéb költségek felszámolása, jogtalan, több esetben is a hitel tíz szeresének a követelése, még a hitel vissza fizetése esetén is. Valamint alapos a gyanú a vissza élésekre és a bűncselekmények nagyszámú elkövetésére.

Kérek minden Otthonvédőt, hogy a tudomására jutott eseteket, ügyfeleket irányítsa, - de csak is írásban - a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségéhez, hogy érdemben tudjuk igazolni az állításainkat.

Azt az ígéretet kaptam, hogy, amennyiben igazolni tudom állításainkat, abban az esetben a Szász János Vezérigazgató úr saját hatáskörében megteszi a szükséges jogi lépéseket és az összes adóst kártalanítják. Ez azért is jó lenne, mert rövidre lehetne zárni a vitás ügyeket és megszabadulna az adós a sok bírósági és büntető ügyi eljárástól, további költségektől, kilakoltatástól.

Kérek mindenkit, hogy a többi Otthonvédő Társadalmi szervezeteket is értesítse.

Köszönettel: Dabasi Tamás Elnök

Honlap: www.feherkemeny.hu

E-mail cím: feherkemenyseprok@gmail.comBudapest, 2010. június 1

Tisztelt Dr. Schmitt Pál!

Országgyűlés elnöke


1055 Budapest, Kossuth tér 1-3


Levéllel fordulok Önhöz is a Szervezetünk a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi
Szervezetek Szövetsége nevében. Több Otthonvédelem területén tevékenykedő országos
hatáskörrel rendelkező, érdekvédő társadalmi szervezettel és sok civil tisztességes magyar
állampolgárral együtt az elmúlt egy évben. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a
banki Adósok, közüzemi díjhátralékosok tarthatatlan helyzetén javítsunk. Sok esetben meg
tudtuk akadályozni az embertelen kilakoltatást, de sajnos a java részt, miután a törvény, az
Igazságszolgáltatás a rablók mellett tette le a voksát, nem sikerült megakadályozni a
kilakoltatást.
Minden jog adta lehetőséget kihasználunk és ki is fogunk használni! A pártoknak az
Országgyűlésnek, Köztársasági Elnöknek, Igazságügyi Miniszternek, Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének, Legfőbb Ügyészségnek, Magyar Rendőrségnek, szervezetten
bűnszövetkezetben tevékenykedő bűnözők ellen fellépő nyomozó hatóságoknak, minden
törvény adta lehetősége megvolt ahhoz, hogy a helyzeten javítson, de nem éltek vele.
Többszöri felhívásunk ellenére sem történtek meg a jogi lépések annak érdekében, hogy a
pénzügyi és gazdasági válságot kihasználva létre jött bűnöző ingatlanforgalmazó "nepperek",
„pénzbehajtásra” szakosodott cégeknek NE legyen lehetőségük a törvényesség látszatát keltve
a tulajdonosoktól elvenni az ingatlanaikat. A bankok nem tekintik egyenlő félnek az Adóst és
semmiféle javulásra nincs kilátás. Sajnos ez a mai napig nem változott meg a sok nyilvános és
levélben megküldött segítségkérő megkereséseink ellenére sem.
Egyre nagyobb teret adva követnek el visszaéléseket, jogtalan tulajdonszerzéseket és
embertelen kilakoltatásokat. Bízva abban, hogy az Orbán Viktor Miniszterelnök úr személyes
ígéretét betartva megállítja a bűnözést.
Ennek az országnak, ennek a hatalomnak, NEM kell a tisztességes, dolgozni, élni akaró
magyar állampolgár, NEM kell a család, aki az Alkotmányban leírtak szerint a fő
építőkövei egy jól működő, Demokratikus országnak.
Véleményünk szerint azonnali lépéseket szükséges tenni. Mindent el kell követni annak
érdekében, hogy bankoknak, illetve ingatlanforgalmazó cégeknek, továbbá az újonnan
működési engedélyt kiváltott „pénzbehajtásra” szakosodott faktoring cégeknek ne legyen
lehetőségük a törvényesség látszatát keltve, maffia módszereket használva, ADÓMENTESEN
a tulajdonosoktól elvenni az ingatlanjaikat.
Szervezetünk A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének
kiemelkedő feladata a hitel károsultak megmentése és a kilakoltatások törvénybe foglalt
leállítása annak érdekében, hogy a jogosan megszerzett tulajdonukból, egyetlen
otthonukból ne lakoltathassák ki a válság miatt hitelt törleszteni nem tudó
CSALÁDOKAT!
BANKBŰNÖZÉS, a korrupció, a hivatali visszaélés, a jogtalan tulajdonszerzés, a csalás,
melyek a hatalom segítségével ma már létjogosultságot szerzett bizonyos felső körökben, a
bűnözök hathatós segítségével, a mai napig virágzik a bankok és OFF-SHORE cégek részéről,
mert a nyomozó hatóságok és a bíróságok is asszisztálnak a törvénytelenségekhez.
Azt gondoljuk, hogy 2010. április végén eljutottunk odáig, mely szerint élő adásban a
Pénzügyi Felügyelet Binder István részéről kimondásra került a nyilvánosság előtt is az,
amit több mint egy éve folyamatosan mondunk, képviselünk.
Történetesen, hogy NINCS és nem is volt lehetőségük ezeknek a bűnszövetkezetben
tevékenykedő pénzügyi szolgáltatóknak (faktor, credit, Zrt, Kft, árverező,
követeléskezelő), árverezni és kilakoltatni adósokat a jogosan megszerzett egyetlen
otthonukból.
Már csak azon kérdések merülnek fel, hogy HOL volt a Rendőrség, az Ügyészség és a
BÍRÓSÁGOK? Miért nem intézkedtek az adósok megvédésében a rendőrök, ha a helyszínre
hívták őket? Miért nem tartóztatták le azon megjelent kétes személyeket, akik az adósokat
zaklatták, bántalmazták? Miért vannak ezen névvel nevezhető emberek a mai napig
szabadlábon. Szinte minden média rendelkezésére áll, azon fotók, videó felvételek, melyen jól
látható az összes bűnöző nepper, kilakoltató személye. Miért nem történik intézkedés ellenük?
Miért védi a Magyar Rendőrség Őket a mai napon is?
A szövetségünk által összegyűjtött károsultak dokumentumait ügyészségre átadott egyértelmű
bizonyítékok alapján miért utasították el az összes beadványt és miért hagyták, hogy további
bűncselekményeket, csalásokat kövessenek el ezen korrupt személyek (ügyvédek, önálló
bírósági végrehajtók). Miért van a Magyar Ügyészi Hivatal, ha a bűnszövetkezetekben
tevékenykedő bűnözőket védik? Minek kell történnie, hogy érdemben is eljárjanak és
felszámolják Magyarországon a bűnszövetkezeteket? El kell mondani, hogy kaptunk válasz
levelet a Legfőbb Ügyészségtől, melyben arra kérnek, hogy állítsuk össze tényszerűen a teljes
vádiratot, mi mint civil szervezet, hogy ők a fizetésükért megdolgozva azt felhasználva vádat
emelhessenek a bűnöző faktoring és követeléskezelő vállalkozások ellen. Addig míg erre nem
képes egy civil érdekvédő szervezet, addig ne zaklassuk beadványainkkal, mert azt érdemben
nem áll módjában vizsgálni.
Aztán itt vannak a Bíróságok! A Tisztelt Független Magyar Bíróságok, Bírák! NÁLUK,
NEM az igazság az elsődleges szempont? Ha beadásra kerül a ezen korrupt, csaló
bűnszövetkezetben tevékenykedő pénzügyi szolgáltatók (faktor, credit, Zrt, Kft,
követeléskezelő, árverező) cégek részéről, a korrupt és kétes ügyvédeik segítségével egy
valótlan kereset, már akkor eldöntik előre, hogy az adós tartozik, hát fizessen! Igen ám, DE
KINEK? A csaló bűnszövetkezetben tevékenykedő pénzügyi szolgáltató (faktor, credit, Zrt,
Kft, követeléskezelő, árverező) cégeknek? Hogy is van ez, Tisztelt Független Magyar
Bíróságok? Miben független, ha állásfoglalás szerinti tényként kezelik, hogy az adósnak NEM
LEHET IGAZA a csaló bűnszövetkezetben tevékenykedő pénzügyi szolgáltató (faktor, credit,
Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező) cégekkel szemben? Miért is? Nem az igazságszolgáltatás
a cél? Nem a valós tényeken alapuló döntés a cél? Véleményünk szerint az összes eddig
meghozott ítélet, melyben a felperes bármelyik pénzügyi szolgáltató (faktor, credit, Zrt,
Kft, követeléskezelő, árverező) cég, semmisek! Nagyon el kellene azon gondolkodni, hogy
ezen bűnöző pénzügyi szolgáltatók, ekkora intenzitással FEL TUDTÁK használni a
MAGYAR FÜGGETLEN BÍRÓSÁGOKAT arra, hogy embertelen kilakoltatásokban,
bűncselekmények elkövetésében asszisztáljanak és hozzanak kedvező ítéleteket a csaló
bűnszövetkezetben tevékenykedő pénzügyi szolgáltató (faktor, credit, Zrt, Kft,
követeléskezelő, árverező) cégek részére? (mellékletben megtalálható az összes csaló
bűnszövetkezetben tevékenykedő pénzügyi szolgáltató (faktor, credit, Zrt, Kft,
követeléskezelő, árverező cég.)
Sajnos vannak olyan ügyvédek, akik összejátszva korrumpálható bírósági tisztviselőkkel ki is
használnak.
Kértük a Tisztelt Legfelsőbb Bíróságot, hogy hatáskörében, hívja fel a bíróságok figyelmét a
törvényesnek látszó visszaélések és a lakásmaffiával, nepperekkel való kapcsolattartás etikai
és jogi következményeire.
Bírói felügyelet, ellenőrzés nélkül készülnek el olyan – bírósági titkárok által
ellenjegyzett – bírósági végzések, melyek jogalapját képezik végrehajtási eljárásoknak.
Az önálló bírósági végrehajtók „pénzbehajtó” cégekkel való összejátszására szintén
vannak név szerinti információink.
Jelen pillanatban is rendelkezésünkre áll az ország egész területén előforduló bírósági titkárok
által készült bírósági végzés, határozat, mely szerint a előzmények nélkül is megindításra
kerülnek végrehajtási eljárások.
A menete úgy történik, hogy minden előzmény nélkül, peresítés és fizetési meghagyás
kibocsátása nélkül hoz úgy ítéletet, végzést a bírósági titkár, melyet sem bíró, sem bíróság
nem kezelt előtte, mely alapján kiállítja a végrehajtási lapot, záradékot és kerül a bírósági
végrehajtóhoz végrehajtási eljárás, kilakoltatás lefolytatására. Mindezt teszi összejátszva egy
ügyvéddel, aki hamis adatokkal készült beadott papírok alapján kér végzést. Az ügyvédek a
nepper, kilakoltató bűnöző cégek megbízottjai. Pontos név cím minden esetben a
rendelkezésünkre áll.
Hol is élünk, mi MAGYAR CSALÁDOK, olyan országban, ahol nincs igazságszolgáltatás?
Erre már nincs mit mondani, tenni, kérdezni? Az biztos, hogy továbbra is dolgozni fogunk
azon, hogy egyetlen egy CSALÁD ne kerülhessen az utcára!
A feltárt jogtalanság, törvénytelen kilakoltatások megakadályozásában szeretnénk kérni
tisztelettel, minden Parlamenti Képviselő segítségét.
Legelső kérésünk, hogy azonnali hatállyal fügeszenek fel minden kilakoltatást és árverést.
Vonják vissza az önálló bírósági végrehajtóktól a Köztársasági Elnök és Belügyminiszternél is
nagyobb hatáskört, mert a korrupt végrehajtók azt képzelik magukról, hogy minden törvény
felett állnak, melynek hangot is adnak. Vonják felelősségre az összes önálló bírósági
végrehajtót a Bírósági Végrehajtó Kamara elnökével kezdve az eddig elkövetett
törvénysértései végett. Ahol az utóbbi években 100 millió Ft fölötti vagyont gyűjtöttek össze,
ott azonnali hatállyal teljes vagyoni felelősséggel zároltatni a vagyonát.
Az összes faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégek és vezetőik
ellen teljes vagyonosodási vizsgálatot elrendelni és az OFF-SHORE cégeken keresztül kivitt
vagyont után azonnali adó és illetékmegfizetésre kötelezzék. Vissza vonva a tevékenységi
engedélyét.
Valamint a Szövetségünk által összeállított 18 pontban megfogalmazottakat teljesíteni
szíveskedjenek.

Budapest, 2010. június 1
Dabasi Tamás elnök
Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége
www.feherkemeny.hu

Maffiás háttérrel, bűnszövetkezetekben dolgozó kilakoltató pénzügyi

szolgáltatók felsorolása, akikre a vizsgálatot kérjük:

 

Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt 1026. Hűvösvölgyi u 27.

Argenta Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt 1026. Bp. Hűvösvölgyi u 27.

Argenta Lizing Pénzügyi Szolgáltató Zrt 1026. Bp. Hűvösvölgyi u 27.

Buda Faktor Zrt 1023. Bp. Bécsi u. 3-5.II.e.14.

Cessio Követeléskezelő Zrt 1022. Bp.Tövis u 6.

Magyar Ingatlanhitel Pénzügyi Zrt 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 59.

CORNER Záloghitel Zártkörű Részvénytársaság 1104. Budapest Halom út 42.

Creditexpress Factoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt 1146. Bp. Hungária krt. 179-187.

EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft 1132. Budapest Váci út. 30.

EOS Faktor Magyarország Zrt. 1132. Budapest Váci út. 30.

Quality Financial Pénzügyi Szolgáltató Zrt 1021. Bp. Hűvösvölgyi u. 36.

Santander Consumer Finance Pü. Vállalkozás Zrt 1027. Bp. Kapás u 6-12.

Lánchíd Hitel és Faktor Finanszírozási Zártkörűen Működő Rt.1122. Budapest Székács út. 29.

OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Rt. 1052. Budapest Semmelweis út 10.

BUTÁR Gazdasági Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Budai út 22.

PESTI HITEL Rt. 1149. Budapest Róna út. 120-122

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Rt 1122 Budapest Ráth György utca 56.

ÁRVEREZŐ HÁZ Zrt. 1075 Budapest, Károly körút 13-15. A lph. III/18.

REFINANCE Kft .1065. Budapest Hajós utca 32.

NEW Chance Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1065. Budapest Hajós utca 32.

ZEE Capitál Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (előző név ZŰRICH CAPITAL RT.) Székhely: 1065. Budapest Hajós u.30-32.

GÖSÁR Kft 1037 Budapest Erdőalja u. 101/c fsz.7

ZALABEST Követelésbehajtó és Problémamegoldó Kft. 8900. Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. I. em. 7.

LOMBARD Lizing Csoport 6720. Szeged, Somogyi Béla u 19.

Frexit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1201. Budapest Királyhágó u. 47.

CARMANO Kft 2800. Tatabánya Huba vezér u. 16. 4/15

JAG-CRED Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 9168 Acsalag Fő út 16.

Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt 1088 Budapest Rákóczi u 1-3

Korona Invest Ingatlanforgalmazó 1088Budapest rákóczi u 1-3

Bónuss Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt 1096 Budapest Lechner Ödön Fasor 1-2.

Cash Globál Hungary Kft 2900 Komárom Czuczor G. u. 36.


Comments