РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЧАС

За неке прилоге који имају екстензију ggb, за отварање је потребно имати инсталирану GeoGebru


У недостатку простора за архивирање материјала на сајту  маткомета , копирао сам га на 
нови сајт под називом маткомета3   https://sites.google.com/site/matkometa3/
ć
Radovan Kozomara,
07.11.2011. 17:05
Ċ
Radovan Kozomara,
27.02.2009. 10:51
Ċ
Radovan Kozomara,
08.10.2011. 05:18
ċ
Jednakonstrukcijaromba.ggb
(3k)
Radovan Kozomara,
04.03.2009. 10:53
ċ
Jednakonstrukcijatrapeza.ggb
(3k)
Radovan Kozomara,
06.03.2009. 02:02
ċ
Jošjedantrapez_prikazkonstrukcije.ggb
(3k)
Radovan Kozomara,
12.03.2009. 12:30
Ċ
Radovan Kozomara,
03.03.2009. 02:02
ć
Radovan Kozomara,
25.04.2010. 14:56
Ċ
Radovan Kozomara,
29.04.2010. 18:13
ċ
Kružnicaiprava.ggb
(9k)
Radovan Kozomara,
23.10.2011. 16:22
ċ
Mnogougao.ggb
(7k)
Radovan Kozomara,
17.01.2010. 14:49
Ċ
Radovan Kozomara,
27.02.2009. 11:19
Ċ
Radovan Kozomara,
05.05.2010. 14:30
ċ
Odnos_kruznica_2.html
(6k)
Radovan Kozomara,
20.03.2010. 04:24
ć
Radovan Kozomara,
19.10.2011. 05:54
ċ
POJAMPOVRSINERAVNEFIGUREppt.rar
(10677k)
Radovan Kozomara,
04.05.2009. 04:52
Ċ
Radovan Kozomara,
16.04.2009. 05:39
Ċ
Radovan Kozomara,
10.05.2010. 09:40
Ċ
Radovan Kozomara,
07.05.2010. 15:29
ć
Radovan Kozomara,
08.11.2011. 17:37
ċ
Transverzalniuglovi.ggb
(2k)
Radovan Kozomara,
25.04.2009. 16:19
Ċ
Radovan Kozomara,
27.02.2009. 11:16
ć
Radovan Kozomara,
31.10.2011. 13:07
ć
Radovan Kozomara,
29.11.2011. 03:35
ċ
Zbir_unutr_uglova_trougla-a.ggb
(3k)
Radovan Kozomara,
25.04.2009. 16:23
ċ
Zbir_unutr_uglova_trougla-b.ggb
(3k)
Radovan Kozomara,
25.04.2009. 16:23
ċ
Zbir_vanjskih_uglova_trougla.ggb
(4k)
Radovan Kozomara,
25.04.2009. 16:23
ċ
procenatiprimenapptraddrugihautora.rar
(1561k)
Radovan Kozomara,
27.05.2009. 14:43
ċ
trapez_5a.ggb
(2k)
Radovan Kozomara,
17.03.2009. 16:25
ċ
trapez_5b.ggb
(2k)
Radovan Kozomara,
17.03.2009. 16:26
ċ
trapez_5c.ggb
(2k)
Radovan Kozomara,
17.03.2009. 16:28
ċ
vrste_paralelograma.ggb
(2k)
Radovan Kozomara,
02.03.2009. 03:10
Comments