Шести разред

Приказан је следећи број ставки: 144
ПрипремаНаставна темаНаставна јединицаТип часа
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
ПрипремаНаставна темаНаставна јединицаТип часа
001. Евалуација Упознавање ученика са годишњим планом и програмом за шести разред Уводни час 
002. Цели бројеви Појам негативног целог броја. Супротни бројеви.Бројевна права. Скуп целих бројева Обрада 
003. Цели бројеви Апсолутна вредност броја. Поређење целих бројева. Обрада 
004. Цели бројеви Скуп целих бројева. Апсолутна вредност броја. Поређење целих бројева. Утврђивање 
005. Цели бројеви Скуп целих бројева. Апсолутна вредност броја. Поређење целих бројева. Утврђивање 
006. Цели бројеви Сабирање целих бројева Обрада 
007. Цели бројеви Сабирање целих бројева Утврђивање 
008. Цели бројеви Сабирање целих бројева Утврђивање 
009. Цели бројеви Одузимање целих бројева Обрада 
010. Цели бројеви Одузимање целих бројева Утврђивање 
011. Цели бројеви Сабирање и одузимање целих бројева (својства) Утврђивање 
012. Цели бројеви Једначине у вези са сабирањем и одузимањем целих бројева Обрада 
013. Цели бројеви Једначине у вези са сабирањем и одузимањем целих бројева Утврђивање 
014. Цели бројеви Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем целих бројева Обрада 
015. Цели бројеви Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем целих бројева Утврђивање 
016. Цели бројеви Цели бројеви - контролна вежба Провера знања 
017. Цели бројеви Множење целих бројева Обрада 
018. Цели бројеви Множење целих бројева Утврђивање 
019. Цели бројеви Дељење целих бројева Обрада 
020. Цели бројеви Дељење целих бројева Утврђивање 
021. Цели бројеви Својства множења целих бројева Утврђивање 
022. Цели бројеви Једначине у вези са множењем и дељењем целих бројева Обрада 
023. Цели бројеви Неједначине у вези са множењем и дељењем целих бројева Обрада 
024. Цели бројеви Скуп целих бројева Систематизација 
025. Евалуација Први писмени задатак Провера знања 
026. Евалуација Исправак писменог задатка Систематизација 
027. Троугао Појам троугла. Врсте троугла у зависности од једнакости страница. Обрада 
028. Троугао Збир унутрашњих углова троугла. Врсте троуглова у зависности од величине углова. Обрада 
029. Троугао Збир унутрашњих углова троугла. Врсте троуглова у зависности од величине углова. Утврђивање 
030. Троугао Збир унутрашњих углова троугла. Врсте троуглова у зависности од величине углова. Утврђивање 
031. Троугао Спољашњи углови троугла Обрада 
032. Троугао Спољашњи углови троугла Утврђивање 
033. Троугао Однос страница и углова троугла Обрада 
034. Троугао Однос страница и углова троугла Утврђивање 
035. Троугао Основне неједнакости за странице троугла Обрада 
036. Троугао Основне неједнакости за странице троугла Утврђивање 
037. Троугао Основне конструкције шестаром и лењиром. Конструкције неких углова. Обрада 
038. Троугао Основне конструкције шестаром и лењиром. Конструкције неких углова. Утврђивање 
039. Троугао Подударност троуглова Обрада 
040. Троугао Подударност троуглова Утврђивање 
041. Троугао Ставови подударности троуглова (СУС и УСУ) Обрада 
042. Троугао Ставови подударности троуглова (СУС и УСУ) Утврђивање 
043. Троугао Ставови подударности троуглова (ССС и ССУ) Обрада 
044. Троугао Ставови подударности троуглова (ССС и ССУ) Утврђивање 
045. Троугао Подударност троуглова Утврђивање 
046. Троугао Троугао - контролна вежба Провера знања 
047. Троугао Конструкције троуглова Обрада 
048. Троугао Конструкције троуглова Утврђивање 
049. Троугао Конструкције троуглова Утврђивање 
050. Троугао Описана и уписана кружница троугла Обрада 
051. Троугао Описана и уписана кружница троугла Утврђивање 
052. Троугао Висине троугла и ортоцентар Обрада 
053. Троугао Висине троугла и ортоцентар Утврђивање 
054. Троугао Тежишне дужи и тежиште троугла Обрада 
055. Троугао Тежишне дужи и тежиште троугла Утврђивање 
056. Троугао Подударност троуглова. Значајне тачке троугла Систематизација 
057. Рационални бројеви Скуп рационалних бројева. Бројевна права. Супротни број. Обрада 
058. Рационални бројеви Апсолутна вредност рационалног броја. Поређење рационалних бројева. Обрада 
059. Рационални бројеви Децимални запис рационалног броја Обрада 
060. Рационални бројеви Рационални бројеви Утврђивање 
061. Рационални бројеви Сабирање рационалних бројева Обрада 
062. Рационални бројеви Сабирање рационалних бројева Утврђивање 
063. Рационални бројеви Одузимање рационалних бројева Обрада 
064. Рационални бројеви Одузимање рационалних бројева Утврђивање 
065. Рационални бројеви Припрема за писмени задатак Утврђивање 
066. Евалуација Други писмени задатак Провера знања 
067. Евалуација Исправак писменог задатка Систематизација 
068. Рационални бројеви Својства сабирања рационалних бројева Обрада 
069. Рационални бројеви Својства сабирања рационалних бројева Утврђивање 
070. Рационални бројеви Решавање једначина у вези са сабирањем и одузимањем у скупу Q Обрада 
071. Рационални бројеви Решавање једначина у вези са сабирањем и одузимањем у скупу Q Утврђивање 
072. Рационални бројеви Решавање неједначина у вези са сабирањем и одузимањем у скупу Q Обрада 
073. Рационални бројеви Решавање неједначина у вези са сабирањем и одузимањем у скупу Q Утврђивање 
074. Рационални бројеви Једначине и неједначине Утврђивање 
075. Рационални бројеви Множење рационалних бројева облика p/q Обрада 
076. Рационални бројеви Множење рационалних бројева у децималном запису Обрада 
077. Рационални бројеви Множење рационалних бројева Утврђивање 
078. Рационални бројеви Множење рационалних бројева Утврђивање 
079. Рационални бројеви Својства множења рационалних бројева Обрада 
080. Рационални бројеви Својства множења рационалних бројева Утврђивање 
081. Рационални бројеви Дељење разломака (p/q) Обнављање 
082. Рационални бројеви Дељење рационалних бројева Обрада 
083. Рационални бројеви Дељење рационалних бројева Утврђивање 
084. Рационални бројеви Дељење рационалних бројева Утврђивање 
085. Рационални бројеви Изрази са рационалним бројевима Обрада 
086. Рационални бројеви Изрази са рационалним бројевима Утврђивање 
087. Рационални бројеви Изрази са рационалним бројевима Утврђивање 
088. Рационални бројеви Двојни разломци Утврђивање 
089. Рационални бројеви Множење и дељење рационалних бројева Утврђивање 
090. Рационални бројеви Рационални бројеви - контролна вежба  Провера знања 
091. Рационални бројеви Решавање једначина у вези са множењем и дељењем у скупу Q Обрада 
092. Рационални бројеви Решавање једначина у вези са множењем и дељењем у скупу Q Утврђивање 
093. Рационални бројеви Решавање једначина у вези са множењем и дељењем у скупу Q Утврђивање 
094. Рационални бројеви Једначине - сложенији примери Утврђивање 
095. Рационални бројеви Решавање неједначина у вези са множењем и дељењем у скупу Q Обрада 
096. Рационални бројеви Решавање неједначина у вези са множењем и дељењем у скупу Q Утврђивање 
097. Рационални бројеви Решавање неједначина у вези са множењем и дељењем у скупу Q Утврђивање 
098. Рационални бројеви Примена једначина и неједначина Утврђивање 
099. Рационални бројеви Проценти Обрада 
100. Рационални бројеви Проценти и примене Утврђивање 
101. Рационални бројеви Проценти и примене Утврђивање 
102. Рационални бројеви Проценти - проблемски задаци Утврђивање 
103. Рационални бројеви Множење и дељење рационалних бројева Систематизација 
104. Евалуација Трећи писмени задатак Провера знања 
105. Евалуација Исправак писменог задатка Систематизација 
106. Четвороугао Појам четвороугла Обрада 
107. Четвороугао Углови четвороугла Обрада 
108. Четвороугао Углови четвороугла Утврђивање 
109. Четвороугао Паралелограм. Својства паралелограма. Обрада 
110. Четвороугао Својства паралелограма Утврђивање 
111. Четвороугао Правоугли паралелограми Обрада 
112. Четвороугао Правоугли паралелограми Утврђивање 
113. Четвороугао Паралелограм и ромб Обрада 
114. Четвороугао Паралелограм и ромб Утврђивање 
115. Четвороугао Паралелограм и симетрије Утврђивање 
116. Четвороугао Конструкција паралелограма Обрада 
117. Четвороугао Конструкција паралелограма Утврђивање 
118. Четвороугао Трапез - својства Обрада 
119. Четвороугао Трапез Утврђивање 
120. Четвороугао Конструкција трапеза Обрада 
121. Четвороугао Конструкција трапеза Утврђивање 
122. Четвороугао Делтоид - својства и конструкција Обрада 
123. Четвороугао Делтоид Утврђивање 
124. Четвороугао Четвороугао Систематизација 
125. Четвороугао Четвороугао - контролна вежба  Провера знања 
126. Обим и површина Појам површине Обрада 
127. Обим и површина Једнаке површи Обрада 
128. Обим и површина Појам површине Утврђивање 
129. Обим и површина Површина правоугаоника Утврђивање 
130. Обим и површина Површина паралелограма Обрада 
131. Обим и површина Површина паралелограма Утврђивање 
132. Обим и површина Површина паралелограма Утврђивање 
133. Обим и површина Површина троугла Обрада 
134. Обим и површина Површина троугла Утврђивање 
135. Обим и површина Површина троугла Утврђивање 
136. Обим и површина Површина трапеза Обрада 
137. Обим и површина Површина трапеза Утврђивање 
138. Евалуација Четврти писмени задатак Провера знања 
139. Евалуација Исправак писменог задатка Систематизација 
140. Обим и површина Површина четвороугла са нормалним дијагоналама Обрада 
141. Обим и површина Површина четвороугла са нормалним дијагоналама Утврђивање 
142. Обим и површина Површина произвољног четвороугла Обрада 
143. Евалуација Годишњи тест Провера знања 
144. Евалуација Анализа резултата теста. Закључивање оцена Систематизација 
Приказан је следећи број ставки: 144
Comments