ANALÝZA METOD PRO MATICOVÉ VÝPOČTY


Z Á K L A D N Í   M E T O D Y
Jurjen Duintjer Tebbens,

Iveta Hnětynková, Martin Plešinger,

Zdeněk Strakoš, Petr Tichý


matfyzpress1. vydání, 328 str., ISBN 978-80-7378-201-6, duben 2012.