רח' בן צבי 11 ת.ד 2986 גבעת המורה עפולה 
 טל: 04-6421795, פקס 04-6420857
    דואר אלקטרוני: matiaaf@gmail.com