1ο Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών

για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Απόσπασμα από την παρουσίαση του 1ου Καλοκαιρινού Σχολείου Μαθηματικών 
στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε.

Οι Μαθηματικοί: Κώστας Παπαδόπουλος

                        Λευτέρης Ασβεστόπουλος

                        Μιχάλης Μπίκος

                        Ανδρέας Πούλος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

      Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία που το Παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. έχει στη διάθεσή του, αλλά και όσα είναι δυνατόν να παραθέσουμε στην παρούσα ενημερωτική εισήγηση, δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών που συμμετείχαν στο 1ο Μ.Κ.Σ. θεώρησε ότι αυτό πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο λειτούργησε. Την ίδια θετική εντύπωση έχει και το σύνολο των συμμετεχόντων με οποιοδήποτε τρόπο (συνοδοί, διδάσκοντες, κλπ.) σε αυτό, όπως και οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για την συνολική διοργάνωση.

     Οι μαθητές που συμμετείχαν εκτός από τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την παρακολούθηση των μαθημάτων και από την συλλογή έντυπου ενημερωτικού υλικού που θα τους είναι χρήσιμο για τη μελέτη προβλημάτων μαθηματικών διαγωνισμών, είχαν δύο ακόμη πλεονεκτήματα. Πρώτον, είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με μαθηματικούς που κατέχουν με επάρκεια αυτήν την ειδικού τύπου μαθηματική δραστηριότητα. Δεύτερον, είχαν την επίσης μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις με συνομηλίκους που είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα και κοινούς προβληματισμούς, κάτι που είναι ουσιαστικό ζητούμενο για τα παιδιά.

       Θεωρούμε ότι η ενημέρωση των μαθητών και των γονιών τους για το Μ.Κ.Σ. πρέπει να γίνεται ενωρίτερα, ώστε όλοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι.

     Το σύνολο των δραστηριοτήτων μετά το πέρας των πρωινών μαθημάτων κρίθηκε αποτελεσματικό για τον σκοπό που επιλέχθηκε και ήδη έχουν κατατεθεί νέες ιδέες για την επέκταση και τη βελτίωσή τους.

      Για το πρόγραμμα των μαθημάτων, τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόμενο της διδασκόμενης ύλης θα πρέπει να γίνει μία ευρεία συζήτηση εκτός από αυτής που έγινε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Σχολείου, συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Ημαθίας και η οποία θα μπορούσε να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, λόγω της απόστασης διαμονής των διδασκόντων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στη δομή και λειτουργία του Μ.Κ.Σ.

     Συμπερασματικά, η πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Παραρτήματος Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. κρίθηκε πρωτοποριακή και ήδη μελετώνται τρόποι, ώστε η όλη προσπάθεια να έχει συνέχεια, ευρύτερη εμβέλεια, αποτελεσματικότητα και να γίνει ένας θεσμός για την ελληνική μαθηματική εκπαίδευση.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα