2ο Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματκών

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Τάξη Α' και Β' Γυμνασίου

Αριθμητική (17 ώρες)

Ευκλείδεια διαίρεση. Διαιρετότητα, χαρακτήρες διαιρετότητας  3
Πολ/μοί και διαίρεση από μνήμης - τεχνάσματα στις πράξεις 2
ΜΚΔ και ΕΚΠ. Προβλήματα 2
Έξυπνα προβλήματα 4 πράξεων και λογικής  10

Γεωμετρία  (8 ώρες)

Διάφορα γεωμετρικά προβλήματα  (ελεύθερη ύλη) 8


Τάξη Γ' Γυμνασίου


Άλγεβρα (9 ώρες)

Προβλήματα εξισώσεων 3
Διάφορα προβλήματα (ελεύθερη ύλη) 6

Γεωμετρία (8 ώρες)

Εμβαδά επιπέδων σχημάτων –Τύποι –Απόδ. των βασικών τύπων 3
Έξυπνα γεωμετρικά προβλήματα (ελεύθερη ύλη) 5
Θεωρία αριθμών (4 ώρες)
Άθροισμα και τελικό άθροισμα ψηφίων φυσικού 4
Συνδυαστική (4 ώρες)
Βασική αρχή της απαρίθμησης - Διάφορα  προβλήματα συνδυαστικής (χωρίς χρήση τύπων μεταθέσεων, διατάξεων κ.λ.π) 4


Τάξη Α'  Λυκείου


Άλγεβρα (7 ώρες)
Επαγωγική μέθοδος  2
Ανισότητες 5
Θεωρία αριθμών (4 ώρες)
Άθροισμα και τελικό άθροισμα ψηφίων αριθμού 4
Γεωμετρία (10 ώρες)
Γενικά γεωμετρικά θέματα (ισότητα τριγώνων, Θ. Θαλή, ομοιότητα) 5
Εμβαδά ευθ. σχημάτων 5
Συνδυαστική (4 ώρες)
Αναλοίωτα – Συνδυαστική Γεωμετρία – Ασκήσεις Ολυμπιάδων 4


Τάξη Β'  Λυκείου


Άλγεβρα (11 ώρες)
Πολυώνυμα  6
Ανισότητες 5
Θεωρία αριθμών (5 ώρες)
Διαιρετότητα (σχετικές προτάσεις και εφαρμογές) 3
ΜΚΔ και ΕΚΠ 2
Γεωμετρία (4 ώρες)
Ειδικά Γεωμετρικά θέματα (Ευθεία και κύκλος Euler, Ευθεία Simson, Θ. Nagel, Θ. Vecten και άλλα σχετικά θέματα) 4
Συνδυαστική (5 ώρες)
Τεχνικές μέτρησης (πολ/κός κανόνας)  2
Μεταθέσεις – Διατάξεις - Συνδυασμοί 3


Τάξη Γ'  Λυκείου


Άλγεβρα (10 ώρες)
Συναρτήσεις (χωρίς την έννοια του ορίου) 5
Ανισότητες 5
Θεωρία αριθμών (5 ώρες)
ΜΚΔ και ΕΚΠ 2
Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί, Σχετικά θεωρήματα 3
Γεωμετρία (3 ώρες)
Ειδικά θεωρήματα (Θ. Stewart, Πτολεμαίου, Μενελάου, Ceva κ.λ.π) και εφαρμογές τους 3
Συνδυαστική (7 ώρες)
Τεχνικές μέτρησης (πολ/κός κανόνας)  2
Μεταθέσεις – Διατάξεις – Συνδυασμοί- Διάφορα προβλήματα 5