3. zadaća

objavio 1. lis 2011. 13:55 Vedran Čačić
Napomena: ispitati odnos skupova A i B znači utvrditi je li A nužno podskup od B, te je li B nužno podskup od A. Za svaku nužnu inkluziju treba navesti dokaz, dok za svaku koja nije nužna treba navesti kontraprimjer.

"Ime asistenta" na zadaći je ime Vašeg asistenta (onog kod kojeg idete na vježbe, odnosno onog za koga želite da Vam pregleda zadaću ako idete na konzultacije ili slično), ne ime asistenta kojem predajete zadaću!
Ċ
Vedran Čačić,
1. lis 2011. 14:02
Comments