1. zadaća

objavio 17. ruj 2011. 03:40 Vedran Čačić   [ ažurirano 19. ruj 2011. 08:09 ]
Zadaće služe tome da sami provjerite znate li rješavati zadatke slične onima na vježbama. Bar jednu zadaću morate predati do prvog kolokvija, i bar jednu između prvog i drugog kolokvija.

P.S. Dodana je formula za maksimum pomoću apsolutne vrijednosti (nisu je sve grupe vidjele na vježbama). Sada ne bi trebalo biti teško naći sličnu formulu za minimum.
Ċ
Vedran Čačić,
19. ruj 2011. 08:08
Comments