1. školska zadaća

objavio 17. lis 2011. 02:43 Vedran Čačić
bit će u tjednu 17.~21. listopada, na vježbama. Bilo bi lijepo, ako nemate valjano opravdanje, da pišete školsku zadaću u grupi u koju formalno pripadate (isto gradivo je obrađeno na obje grupe). U školsku zadaću ulaze interpretacije i karakteristični skupovi formula, indukcija po formulama, normalne forme i primjena teorema kompaktnosti.
Comments