דף הבית‏ > ‏

Triceratops

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:MathKnight

https://www.flickr.com/photos/zachievenor/22466760693/

Triceratops horridus by Zachi Evenor (source)


Triceratops

Triceratops is a genus of horned dinosaur (family: Ceratopsidae) that lived in North America during Late Cretaceous, about 6866 million years ago. Its name means "three-horned face" derived from ancient Greek: τρί- (tri-) meaning "three", κέρας (kéras) meaning "horn", and ὤψ (ops) meaning "face".

Triceratops was armed with three sharp horns and a solid bony frill which could serve as a shield to its neck. This bulldozer, built for a frontal attack, could stand up to the power of T-rex and defend itself successfully in combat. There is a documentation in fossils record for Triceratops surviving an attack by a Tyrannosaurus rex .

Triceratops was one of the largest Ceratopsians, measuring 8–9 meters long and weighing about 6,00012,000 kg. It stood up to a height of 3 meters. It was as big as a bull African elephant. Triceratops was one of the most successful dinosaurs of its time (and the most common in its habitat) and the last to stand before the KT extinction wiped out all dinosaurs (excluding the avelians, a.k.a birds aves).

טריצרטופס

טריצרטופס הוא סוג של דינוזאור בעל קרניים (תת-סדרה: צרטופסיה, משפחה: צרטופסיים) שחי באמריקה הצפונית בשלהי הקרטיקון, כ-68 עד 66 מיליון שנה לפני זמננו. פירוש שמו הוא "פנים בעלות 3 קרניים" או "תלת-קרן" כפי שהוא מכונה בחיבה בעברית. 

טריצרטופס היה חמוש בגולגולת כבדה בעלת 3 קרניים: שתי קרני גבה ארוכות (90–115 ס"מ), חזקות וחדות וקרן אף קצרה יותר. מאחורי הגולגולת הייתה עטרת עצם גרמית, מעין צווארון שנפרש כמניפה סביב הצוואר. העטרה של טריצרטופס הייתה עשויה מעצם עבה מכוסה בעור עבה וקרטין והיוותה מגן שיכל לעמוד גם בפני הנשיכה העוצמתית של טרינוזאורוס רקס. הטריצרטופס היווה יותר מיריב שקול לטירנוזאורוס ובקרבות  ביניהם, הכף נטתה לטובתו. למעשה, ישנו תיעוד במאובנים לטריצרטופס שננשך על ידי טירנוזאורוס, הצליח להדוף (ואולי אף להרוג) אותו בקרב והחלים מפצעיו.

טריצרטופס היה אחד הצרטופסים הגדולים ביותר. אורכו היה 8–9 מטר ומשקלו 6,000–12,000 ק"ג. גובהו היה כ-3 מטר. טריצרטופס היה אחד הדינוזאורים המצליחים ביותר של זמנו, והנפוץ ביותר בתחום מחייתו. הוא שרד על להכחדת קרטיקון-שלישון שהשמידה את כל הדינוזאורים (למעט העופות).
External Links:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triceratops-four-skulls-04w.jpg

Photography credits:
Skeletal diagram (right) - Dr. Scott Hartman
Four Triceratops skulls - see Flickr and WikiCommons,
 Top CG illustration - Vlad Konstantinov, 
Blue Triceratops horridus - Sameer Prehistorica,
9 skulls replica - London Natutal History Museum,
Pencil drawing - Nobu Tamura,
London NHM skeleton - Zachi Evenor, 
YPM skull - Yale's Peabody Museum of natural history,
Three heads - Andrew Kerr and MathKnight
Comments