דף הבית‏ > ‏

Bats

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:MathKnight

Bats (Chiroptera) are probably the most amazing mammals except humans. They are the only mammals to evolve true flying ability and their echolocation sense is second to none. Their anatomy is so unique and enables them to hunt at night and pinpoint their prey at a complete darkness. Bats are very important to the ecology of nature as they hunt and eat many pests and help distribute seeds of trees over great distances. Beside that, baby bats are cute.Bats are mammals of the order Chiroptera (/kˈrɒptərə/; from the Greek χείρ - cheir, "hand"[2] and πτερόν -pteron, "wing"[3]) whose forelimbs form webbed wings, making them the only mammals naturally capable of true and sustained flight. By contrast, other mammals said to fly, such as flying squirrelsgliding possums, and colugos, can only glide for short distances. Bats do not flap their entire forelimbs, as birds do, but instead flap their spread-outdigits,[4] which are very long and covered with a thin membrane or patagium.

Bats are the second largest group of mammals, representing about 20% of all classified mammal species worldwide, with about 1,240 bat species divided into two suborders: the less specialized and largely fruit-eating megabats, or flying foxes, and the highly specialized and echolocating microbats.[5] About 70% of bat species are insectivores. Most of the rest are frugivores, or fruit eaters. A few species, such as the fish-eating bat, feed from animals other than insects, with the vampire bats being hematophagous, or feeding on blood.

Bats are present throughout most of the world, performing vital ecological roles of pollinating flowers and dispersing fruit seeds. Many tropical plant species depend entirely on bats for the distribution of their seeds. Bats are important, as they consume insect pests, reducing the need for pesticides. The smallest bat is the Kitti's hog-nosed bat, measuring 29–34 mm (1.14–1.34 in) in length, 15 cm (5.91 in) across the wings and 2–2.6 g (0.07–0.09 oz) in mass.[6][7] It is also arguably the smallest extant species of mammal, with the Etruscan shrew being the other contender.[8] The largest species of bat are a few species of Pteropus and the giant golden-crowned flying fox with a weight up to 1.6 kg (4 lb) and wingspan up to 1.7 m (5 ft 7 in).[9]

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Bat


עטלפים (שם מדעיChiroptera) הם סדרה של מעופפים במחלקת היונקים, המכילה כ-115 סוגים ולמעלה מ-1,200 מינים[1], והיא השנייה בגודלה במחלקה זו, לאחר סדרת המכרסמיםמאובנים של עטלף מהמין Onychonycteris finneyi הראה שעטלפים מעופפים ובעלי יכולת ניווט על ידי איכון הד קיימים לפחות 52 מיליון שנה.‏[2] העטלפים הם היונקים המעופפים האמיתיים היחידים וחשיבותם האקולוגית, הן של אוכלי הפירות והן של אוכלי החרקים, היא גדולה. בגלל מראם המפחיד והיותם פעילי לילה, זכו העטלפים ליחס של פחד ושנאה מבני האדם ובתרבויות רבות קושרו לאופל ולרשע. בעשורים האחרונים גברה המודעות לחשיבות העטלפים לאקולוגיה, לבריאות הטבע, וכן לבני האדם, וביחד איתה גברו פעילויות שימור ומחקר של עטלפים.


External Links:
And of course, bats inspired BATMAN באטמן - The Dark Knight

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_11327_Wildlife_and_Plants_of_Israel-Bat-003.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tadarida_brasiliensis_outflight_Hristov_Carlsbad_Caverns.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gro%C3%9Fes_Mausohr.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_Hufeisennase.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eptesicus_serotinus.jpg
All Bats pictures here are from Wikipedia (click on each for credit)
Comments