Електронен учебник - http://www.prosveta.bg/
За 5-ти и 6-ти клас учебниците на издателство "Просвета - София" АД с автори Пенка Нинкова и колектив са безплатни за учениците и те ще ги получат от училище.
Освен с учебник ще работим с учебни тетрадки №1 и №2 към учебника и сборника на същото издателство.


Необходима е и 1 работна тетрадка голям формат с редове, поне 60 листа, която е за работа в час и домашна работа.
За часа учениците носят само учебната тетрадка и работната тетрадка.

Ето и комплектът за 6-ти клас:***
Хаотичен ли е хаосът? Красива ли е математиката?
Фрактална геометрия, спирала на Фибоначи: