Линк за анкетата за агресията в училище:

https://goo.gl/forms/Lz6B4EdOCImGfoEm2..................................................................................................................................................................


На 19. Х.2016г. и 20.Х.2016г. ще имаме кръжок от 11:30ч. в стая 213.

..................................................................................................................................................................

На 12. и 13. октомври няма да има кръжок.

..................................................................................................................................................................

Моля, попълнете анкетата за заниманията по проект "Твоят час":Анкета за личните ни данни в Интернет: