5-ти клас - Десетични дроби:  TECT

ТЕСТ за 5-ти клас - Събиране и изваждане на обикновени дроби  

ТЕСТ - I група - 6-ти клас - Геометрични фигури и ръбести тела

ТЕСТ - II група - 6-ти клас - Геометрични фигури и ръбести тела

ТЕСТ за 6-ти клас - Геометрични фигури и ръбести тела

ТЕСT за 5-ти клас - Обикновени дробиЕлектронен учебник - http://www.prosveta.bg/***
Хаотичен ли е хаосът? Красива ли е математиката?
Фрактална геометрия, спирала на Фибоначи: