АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ, участвали в групите по проект "Твоят час"
през учебната 2017-2018 година


АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ на учениците, участвали в групите по
проект "Твоят час" през учебната 2017-2018 година
ТЕСТ - ПОЗНАВАТЕ ЛИ СЕБЕ СИ?
Самооценката е представата, която имаме за себе си.
Поведението на човек зависи от нивото на самооценката му, която може да оказва различно влияние върху взаимоотношенията му с другите хора. При това, съответната самооценка ще бъде подкрепяна и утвърждавана от множество обратни връзки (сигнали на другите към нас).
Самооценката се задава с отношението на успехите, които постигаме към претенциите, които имаме:
САМООЦЕНКА = УСПЕХ / ПРЕТЕНЦИИ


Повече по темата може да прочетете тук .

Резултати от теста:


________________________________________________________________


Тест "Успоредници":


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Линк за анкетата за агресията в училище:

https://goo.gl/forms/Lz6B4EdOCImGfoEm2..................................................................................................................................................................


На 19. Х.2016г. и 20.Х.2016г. ще имаме кръжок от 11:30ч. в стая 213.

..................................................................................................................................................................

На 12. и 13. октомври няма да има кръжок.

..................................................................................................................................................................

Моля, попълнете анкетата за заниманията по проект "Твоят час":Анкета за личните ни данни в Интернет: