Over mijzelf

 
 Hallo,  ik ben Mathilde Kenter,          
ik zal me even voorstellen.
 
Ik ben  moeder van 4 kinderen en 5 kleinkinderen.
Een groot deel van mijn leven ben ik al bezig met verschillende vormen van kunst technieken.
Naast mijn werk begeleid ik sinds een aantal jaren twee keer in de week, 50 plussers op het pad van de schilderkunst.  
De info kunt U vinden onder het kopje Informatie.
Sinds voorjaar 2012 begeleid ik ook kinderen in de buitenschoolse opvang, met het weg wijs worden in de schilder technieken.
 Dit kunt je vinden onder de info van Buitenschoolse opvang.
Nu is de tijd rijp om een nieuwe groep te starten.
Je kunt vrijblijvend een kijkje komen nemen en gewoon mee doen.
Kleur zelf je leven mooier!!!
 

 

 

 

 
 
 
Subpagina''s (1): Gedicht