การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น

การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น

   การนำข้อมูลมาแสดงด้วยกราฟเส้น ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ชัดเจนอีกวิธีหนึ่ง สร้างได้สะดวกและง่าย

   ตัวอย่าง จากข้อมูลผลผลิตผลไม้ของไทยในช่วงปี 2547 จงนำเสนอข้อมูลดังกล่าวด้วยกราฟเส้น

   วิธีทำ กราฟเส้นแสดงปริมาณสินค้าผลไม้ของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2547

   ตัวอย่าง จงเขียนกราฟแสดงราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองชนิดดีที่เกษตรกรขายได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2547 หน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัม

เดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

เปอร์เซ็นต์

25

25

24

23

23

30

   วิธีทำ กราฟแสดงราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองชนิดดีที่เกษตรขายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2547


Comments