Εργασίες ανά έτη

 


 Οι δημοσιευμένες εργασίες των μαθητών, σ` αυτές τις σελίδες, ταξινομούνται ανά σχολικό έτος και τάξη. Μ` αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση και η εύρεσή τους από τους ίδιους τους μαθητές ακόμη και μετά τη λήξη της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο γραπτός και προφορικός λόγος είναι το βασικότερο μέσον επικοινωνίας με το περιβάλλον γύρω μας. Στον προφορικό λόγο οι μαθητές εξασκούνται κάθε στιγμή της ημέρας που τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν ή ακόμη και να διεκδικήσουν κάτι στο σχολείο ή στο σπίτι. Γι` αυτό είναι σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά και να συζητάμε μαζί τους. Όταν όμως πρέπει να πάρει τη μορφή του γραπτού λόγου προκύπτουν δυσκολίες. Κι αυτό γίνεται διότι ο προφορικός λόγος συγχωρεί παραλείψεις και εφόσον δεν καταγράφεται, δεν καταγράφονται και οι ατέλειες του. Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι στόχος της μαθησιακής διαδικασίας και οι μαθητές εξασκούνται μέσα από τις εργασίες τους και τις ασκήσεις .​

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου τα παιδιά διαμορφώνουν απόψεις και αντιλήψεις για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Στις μεγαλύτερες τάξεις αντιλαμβάνονται το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο παλαιότερων αλλά και σύγχρονων ιστορικών εποχών. Οι απόψεις τους αυτές εκφράζονται μέσα από τα κείμενα τους. Όταν οι εργασίες τους αυτές δημοσιεύονται και δεν παραμένουν σε ένα τετράδιο ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την προσπάθεια τους για καλύτερη έκφραση και κατάκτηση της τέχνης του λόγου καθώς γνωρίζουν ότι το αναγνωστικό τους κοινό δεν είναι μόνο η δασκάλα τους και οι γονείς τους, αλλά και οι συμμαθητές τους των οποίων η γνώμη τους ενδιαφέρει πολύ και αρκετές φορές φίλοι από άλλα σχολεία και συγγενείς.


Οι μαθητές μέσα από το Διαδίκτυο έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν και να στρέψουν τη μαθησιακή διαδικασία στις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους.

Στόχος της ιστοσελίδας μας είναι η συγκέντρωση των πρωτότυπων αυτών κειμένων των παιδιών που λειτουργούν ως ένα χαρτοφυλάκιο (Portfolio) για τον κάθε μαθητή και μπορεί να συγκρίνει τις εργασίες του και να βγάλει συμπεράσματα για την εξέλιξή του, δηλαδή να οδηγηθεί στην αυτοαξιολόγησή του.Το Διαδίκτυο προσφέρει έναν διαδεδομένο τρόπο πληροφόρησης και επικοινωνίας, ειδικά για την καινούρια γενιά. Η Εκπαίδευση οφείλει να το χρησιμοποιήσει, με σύνεση πάντα, λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων του και την αποδοχή του από τους νέους στους οποίους απευθύνεται. Το Διαδίκτυο συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το βιβλίο.