רשימת הנושאים העתידים להילמד בשנה הקרובה

בכיתה ז'

התכנית החדשה משלבת 3 תחומים מרכזיים, אותם נלמד בצורה משולבת. התחומים הם:

* תחום מספרי    - חוקים של פעולות חשבון, סדר פעולות חשבון, חזקות, מספרים מכוונים, מספרים

                           הפוכים, חילוק באפס, הסתברות.

* תחום אלגברי   - חוקיות, משתנים, ביטויים אלגבריים, פתרון משוואות ושאלות מילוליות, מושג הפונקציה,

                            פונקציה קווית, אי-שיוויונים.

* תחום גיאומטרי - מלבן, שטח מלבן, תיבה, נפח תיבה, משולש ישר-זווית, שטח משולש, זווית, מדידת זוויות,

                             משפטי חפיפת משולשים.


פירוט הנושאים לכיתות ז' לפי משרד החינוך


בכיתה ח'

* תחום מספרי       - יחס ופרופורציה,קנה מידה, אחוזים, סטטיסטיקה, בטטיסטיקה תיאורית ו הסתברות.

* תחום אלגברי      - פונקציה קווית, משוואות, אי-שוויונות ושאלות מילוליות- מעלה ראשונה, טכניקה אלגברית,

                               מערכות משוואות לניאריות בשני משתנים ושאלות מילוליות.

* תחום גיאומטרי   - זוויות מתחלפות ומתאימות בין קווים מקבילים, חפיפת משולשים, דימיון משולשים, שטחים של

                              מרובעים ומעגל, משפט פתגורס וחישובי שטחים,משולש שווה שוקיים.


פירוט הנושאים לכיתות ח' לפי משרד החינוך

תכנית הלימודים לקבוצת מיצוי


 בכיתה ט'

* אלגברה     -  טכניקה אלגברית, פונקציות: פונקציה ריבועית. חוקי חזקות,כתיבה מדעית של מספר,

                       פתרון משוואות עם חזקות. פתרון משוואות ריבועיות ומערכות משוואות ריבועיות. בעיות מילוליות

* גיאומטריה -  משושלים: משפט חפיפה רביעי, קשר בין צלעות וזוויות במשולש.  דלתון, משולש ישר זווית, משפחת המרובעים,

                      קטע אמצעים במשולש ובטרפז .

פירוט הנושאים לכיתה ט לפי משרד החינוך קבוצותרגילות ומצויינות
פירוט הנושאים לכיתות ט' לפי משרד החינוך , קבוצה לקראת 3 יח' לימוד