צוות מתמטיקה

מקשרת המקצוע: ורד טפר
שיבוץ המורים לפי קבוצות לימוד

054-2389056

 054-2172165


מיטל נאה
052-8343550

054-2165939

מילנה קרדוש

050-8486844


מרינה יוסיפוב
052-3337003

פזית קרימרמן

054-6362219