מבנה ארגוני

בכיתות ז' לומדים התלמידים ארבע שעות שבועיות: 

שני מפגשים במחצית ראשונה, ושני מפגשים במחצית שנייה.

כל ארבע כיתות מתחלקות לחמש קבוצות לימוד.

בכיתות ח' לומדים התלמידים חמש שעות שבועיות:

שני מפגשים במחצית ראשונה, ושלושה מפגשים במחצית שנייה.

כל ארבע כיתות מתחלקות לחמש קבוצות לימוד - שתי קבוצות הלומדות ברמה הרגילה, קבוצת מיצוי ושתי קבוצות מצוינות.
קבוצת מצוינות לומדות שש שעות שבועיות: שלושה מפגשים במחצית א' ושלושה מפגשים במחצית ב'.


בכיתות ט' לומדים התלמידים חמש שעות שבועיות:

שלושה מפגשים במחצית ראשונה, ושני מפגשים במחצית שנייה.

קבוצות לימוד - לקראת 5 יח"ל, לקראת 4 יח"ל ולקראת 3 יחידות לימוד.

כל הקבוצות בכל השכבות לומדות לפי תכנית הלימודים החדשה.

מדי שבוע, במהלך ישיבת הצוות, מכינים חומרים, תכנית לימודים נוספת, מבחנים ומשובים. המרכז למתמטיקה נתמך על ידי מרפ"ד בו מרוכזים חומרי למידה שפותחו במהלך השנים ומוחשבו.   

מדי שנה משתתפים תלמידי כתות ז' ו- ח' בתחרות ארצית במתמטיקה.