הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:

                                                                                         שכבה ז'             שכבה ח'               שכבה ט'
*
בחנים, מבחנים שכבתיים, מבחן מסכם, עבודות להגשה            70%                   75%                         80%
* תפקוד התנהגותי                                                                          10%                   10%                        10%
   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה
   - תלבושת
* תפקוד לימודי                                                                               20%                   15%                      10%
   -הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה -  עצמית וצוותית
   - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן

קורסי קיץ

קורס קיץ למסיימי ט'
קורס קיץ לתלמידי 3 יח"ל
קורס קיץ לתלמידי 4 יח"ל
קורס קיץ לתלמידי 5 יח"ל