עבודות קיץ לקראת שנה"ל תשע"ט


הבהרה למסיימי ז' ולמסיימי ח':


שלא כבעבר, העבודה אינה להגשה ולכן אינה מזכה ב-10 נקודות בונוס.


בוגרי כיתות ו' העולים לכיתה ז':

מסיימי כיתה ז העולים לכיתה ח':


מסיימי כיתה ח' העולים לכיתה ט':מסיימי כיתה ט' העולים לכיתה י':