עבודות קיץ לקראת שנה"ל תשע"ח


צוות מתמטיקה ממליץ לתרגל את החומר הנלמד לקראת השנה הבאה. 
עליכם לבחור באחת  מתוך שתי האפשרויות: 
אפשרות א- קובץ תרגילים בית ספרי
אפשרות ב'- חוברת עבודה 


את העבודה  שבחרתם לבצע, יש להגיש בשיעור מתמטיקה הראשון.

 

במהלך השבוע השני של שנת הלימודים יתקיים מבחן במתמטיקה. השאלות תהיינה דומות לשאלות שהיו בעבודה.

הגשת עבודה מלאה מקנה 10 נק' בונוס למבחן הראשון. 


לידיעתכם, המבחן הראשון, שיערך בשבוע הראשון בשנת הלימודים תשע"ח, יתבסס על עבודת הקיץ. מבחן זה יאפשר מעבר לקבוצה ברמה גבוהה יותר: 
תלמידים המעוניינים לעבור לקבוצה ברמה גבוהה יותר מזו ששובצו אליה, יצטרכו להיבחן במבחן של הקבוצה אליה הם מעוניינים לעבור. 
בנוסף, עליהם להכין את עבודת הקיץ המיועדת לקבוצה ברמה שאליה הם מעוניינים לעבור

בוגרי כיתות ו' העולים לכיתה ז':

מסיימי כיתה ז העולים לכיתה ח':
אפשרות א':

אפשרות ב': חוברת עבודה

מסיימי כיתה ח' העולים לכיתה ט':
אפשרות א: 
(הפתרונות נמצאים בסוף הקובץ)

אפשרות ב: חוברת עבודה

מסיימי כיתה ט' העולים לכיתה י':