נושאים למבחן שכבתי

 מבחן 1 - מחצית א

כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
- חוקי חשבון וסדר פעולות חשבון
- חוקיות
- חילוק וקו שבר 
- תכונות האפס, אחד, מספרים הופכיים
- משתנים, ביטויים אלגבריים: חוקיות, הצבה בביטויים אלגבריים, פישוט ביטויים אלגבריים (פתיחת סוגריים, כינוס איברים דומים)
- חוק הפילוג
- ציר המספרים
הרחבת עולם המספרים
- אוריינות מתמטית
- גאומטריה:
  - שטחים והיקפים: מלבן, צורות גאומטריות מורכבות