נושאים למבחן מעבר

 מבחן מעבר
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
- חוקים וסדר פעולות חשבון במספרים מכוונים, כולל חזקות
- חזקות ושורש ריבועי
- משתנים, ביטויים אלגבריים והכללה של תופעות מספריות: חוקיות, הצבה בביטויים, ביטויים שווים, פישוט ביטויים אלגבריים (פתיחת סוגריים, כינוס איברים דומים)
- משוואות מהמעלה הראשונה
- שאלות מילוליות מסוגים שונים
מערכת צירים
- אוריינות מתמטית
- גאומטריה:
  - ישרים מקבילים, ישרים מאונכים
  - תכונות המלבן, תכונות הריבוע
  - תיבה וקובייה: שטח פנים, נפח
  - שטחים והיקפים: מלבן, משולש (כולל המושג גובה), מעגל, צורות גאומטריות מורכבות
  - שטחים: מקבילית, טרפז
  - זוויות: סימון זוויות, מידת זוויות, זוויות צמודות, זוויות קודקודיות