נושאים למבחן שכבתי

 מבחן 1 - מחצית ב
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
- סדר פעולות חשבון במספרים מכוונים, כולל חזקות
- חזקות ושורש ריבועי
- ביטויים אלגבריים -  הצבה ופישוט 
- חוקיות 
מערכת צירים
- אוריינות מתמטית
- גאומטריה:
  - שטחים והיקפים של צורות גאומטריות
  - שטח משולש ישר-זווית
  - שטח פנים ונפח של תיבה וקוביה