נושאים למבחן

מבחן 1 - מחצית ב

לקראת 5 יח"ל
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
- אלגברה
- כל הנושאים בחלק א' כולל
  - פתרון משוואות ריבועיות 
  - שאלות מילוליות
  - פונקציה ריבועית - כל ההזזות, כולל פרבולות ושטחים, כולל  חיתוך בין ישר לפרבולה
  - הסתברות
- גאומטריה:
  - כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן, כולל:
   - מקבילית
   - מלבן
   - משפט חפיפה רביעי 


לקראת 4 יח"ל

כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:

אלגברה

- פתרון משוואות ריבועיות (כולל נוסחת השורשים) 

- פונקציה ריבועית - כל ההזזות (כולל תעודת זהות)

- שאלות מילוליות

גאומטריה: 

  - כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן, כולל:
   - מקבילית
   - מלבן

 
לקראת 3 יח"ל
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
 - פונקציה קווית 
  - משוואות עם שברים
  - משוואה ריבועית 
  - הסתברות
 - מקבילית (כולל שטח והיקף)