נושאים למבחן שכבתי

מבחן 2 - מחצית א

לקראת 4 יח"ל, לקראת 5 יח"ל
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
  - חוקי חזקות 
  - כתיבה מדעית
  - שורשים
  - חוק הפילוג המורחב
  - טרינום
  - נוסחאות הכפל המקוצר
  - אוריינות מתמטית
- גאומטריה:
   - משולש שווה-שוקיים
   - משולש שווה-צלעות
   - משולש ישר זווית: תיכון ליתר, משולש 30-60-90, כולל משפטים הפוכים
   - דלתון

 
לקראת 3 יח"ל
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
- אלגברה והתחום המספרי:
  - פתרון משוואות כולל משוואות עם שברים
  - פתרון שאלות מילוליות בעזרת משוואות (הגדרת הנעלם, בנית משוואה ופתרונה, תשובה מילולית)
  - פתרון מערכת משוואות בשני נעלמים
  - חוקי חזקות
  - סדר פעולות חשבון עם חזקות
  - כתיבה מדעית
  - שורשים
  - אוריינות מתמטית
גאומטריה:
  - זוויות צמודות וקודקודיות
  - זוויות בין ישרים מקבילים (זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות)
  - מרובעים:
      - תכונות המרובעים
      - דלתון (כולל שטח והיקף)