נושאים למבחן

מבחן 2 - מחצית א

לקראת 5 יח"ל, לקראת 4 יח"ל
- חוקי חזקות, כולל כתיבה מדעית
- מערכת משוואות בשני נעלמים
- גאומטריה:
  - משולש שווה-שוקיים (משפטים ישרים והפוכים)
  - ישרים מקביליםלקראת 3 יח"ל
- חוקי חזקות
- משוואות (כל הסוגים כולל שברים)
- גאומטריה:
  - דלתון (תכונות, שטח)