נושאים למבחן מעבר

מבחן מעבר

לקראת 4 יח"ל, לקראת 5 יח"ל
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
  - חוקי חזקות 
  - נוסחאות הכפל המקוצר
  - פתרון משוואות מעלה ראשונה, מעלה שנייה (עבור לקראת 5 יח"ל בלבד: גם משוואות עם ביטויים במכנה הדורשים פירוק לגורמים ומציאת מכנה משותף)
  - פתרון מערכת משוואות - מעלה ראשונה ומעלה שנייה, כולל פתרון גרפי
  - שאלות מילוליות
  - פונקציה קווית
  - פונקציה ריבועית
      - תכונות, הזזות של פונקציות
      - אי שוויון ריבועי (לקבוצת לקראת 5 יח"ל בלבד)
  - הסתברות
  - כתיבה מדעית של מספרים גדולים וקטנים
  - אוריינות מתמטית
- גאומטריה:
   - מרובעים: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז, דלתון (תכונות ותנאים מספיקים לקיום המרובעים)
   - משולשים, משולש ישר זווית: תיכון ליתר, משולש 30-60-90, כולל משפטים הפוכים
   - משפט חפיפה רביעי (לקבוצת לקראת 5 יח"ל בלבד)
  - קטע אמצעים במשולש (כולל משפטים הפוכים)
  - קטע אמצעים בטרפז (כולל משפטים הפוכים) - (לקבוצת לקראת 5 יח"ל בלבד)
  - משפט פיתגורס

 
לקראת 3 יח"ל
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
- אלגברה והתחום המספרי:
  - משוואות ריבועיות 
  - משוואות רגילות עם שברים
  - מערכת משוואות ריבועית ורגילה
  - פונקציה קווית 
  - פונקציה ריבועית
  - טכניקה אלגברית
  - חוקי חזקות
  - הסתברות
גאומטריה:
  - מרובעים, כולל שטחים 
  - קטע אמצעים
  - משפט פיתגורס